A koronavírus-járvány nem teszi lehetővé, hogy húsvét ünnepe alkalmával személyes részvételű ünnepi istentiszteleteket tartsunk. Bár nincs lehetőségünk templomainkban a megszokott módon hálát adni Istennek azért, hogy megadta számunkra ez újabb ünnepi alkalmat, mégis keressük annak a módját, hogy családi otthonainkban méltóképpen megüljük vallásos életünk e fontos pillanatait. Jelen körlevéllel minden unitárius és irántunk érdeklődő testvérünk számára – ajánlás jellegű – tájékoztatást nyújtunk a küszöbön álló ünnepi alkalmakkal kapcsolatosan.

Nagypénteken, április 10-én délután 6 órától a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán élőben hallgatható a Passió, amelyet a kolozsvári belvárosi unitárius templomból közvetítünk. A Jézus utolsó napjait, szenvedését és halálát énekelt formában összefoglaló vallásos szertartás lehetőséget kínál mindenkinek arra, hogy tanítómesterünk szenvedéseit lelkében átélje, s imádkozzon Istenhez, hogy húsvéti örömünk – a nagypénteki tragédia ellenére – a maga teljességében megtörténjen.

Húsvét első napján a következő unitárius ünnepi istentiszteleteken lehet lélekben részt venni:

Világhálós istentisztelet:

 • Délelőtt 11 órától a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán ünnepi istentiszteletet közvetítünk élőben. Ekkor főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök prédikál, és Rácz Norbert Zsolt helyi lelkész mond úrvacsorai ágendát.

Rádiós istentiszteletek:

 • Reggel 9 óra 5 perctől 10 óráig a Kolozsvári Rádióban ünnepi prédikáció és úrvacsoravételre előkészítő beszéd hangzik el.
 • Déli 12 órától, a Marosvásárhelyi Rádióban ünnepi unitárius prédikációt hallgathatnak az érdeklődők.

Televíziós istentisztelet:

 • 12 óra 30 perctől 13 óra 30 percig, az Erdélyi Magyar Televízióban ünnepi unitárius istentiszteletet és úrvacsoravételt követhetnek a kolozsvári belvárosi unitárius templomból.

Húsvét másodnapján személyes részvétel nélküli ünnepi istentiszteletek zajlanak az unitárius templomokban. Azokban az egyházközségekben, ahol erre van megfelelő technikai lehetőség, az istentiszteleteket az adott egyházközség Facebook-oldalán követhetik.

Húsvét harmadnapján úgyszintén ünnepi istentiszteleteket közvetítünk a világhálón keresztül.

A személyes részvételű istentiszteletek hiánya ellehetetleníti a hagyományos módon történő úrvacsoravételt. Mindazonáltal testvéreinket arra buzdítjuk, hogy otthonaikban éljenek a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztető jegyekkel, az alábbi útmutató szerint:

 • Készítsük elő a helyszínt! Jó előre terítsünk meg egy asztalt, helyezzünk rá egy díszesebb poharat, amit töltsünk meg borral, és szalvétával/kendővel takarjunk le.
 • A kenyeret vágjuk fel kb. 1,5 x 1,5 x 1,5 cm-es kockákra vagy másfél cm szélességű és magasságú csíkokra. Az e módon nyert kockákat vagy csíkokat helyezzük egy szebb lapostányérra vagy tálcára, amit szintén takarjunk le.
 • Készüljünk mind lelkileg, mind ruházatunk által a pillanat ünnepi jellegére.
 • Kapcsoljunk ki minden zavaró tényezőt, kivéve a számítógépet, televíziót vagy rádiót, ami közvetíti az istentiszteletet. Énekeljünk és imádkozzunk a szertartást végzővel, majd amikor ő magához vette a jegyeket, mi is vegyünk egy kocka kenyeret, fogyasszuk el, majd igyunk rá egy korty bort. Az úrvacsoravétel után imádkozzunk.
 • A felnőtt családtagok osszanak egymásnak úrvacsorát.
 • Amennyiben a család nem a meghatározott istentiszteleti időben veszi magához az úrvacsorát, akkor – a fentiek szerint – készítsék elő a helyszínt, majd mondjanak el egy imát, valamint a Miatyánkot. Ezután olvassák fel a Bibliából a szereztetési igéket, a következő kísérőszöveggel: Azon az éjszakán, amelyen elárultatott – a tanítványokkal elfogyasztott ünnepi vacsora után – Jézus „… vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.” (Lukács evangéliuma 22. fejezetének 19–20. verse). Éljenek a fentiek szerint a két jeggyel, majd újra imádkozzanak. Valamelyik felnőtt személy kérjen áldást.
 • Amennyiben valaki egyedül él, a fentiek szerint készítse elő az úrvacsorát, majd ugyancsak a fentebb leírtak alapján éljen az úrvacsorai jegyekkel.

Isten áldása legyen az ünnepre való készülésünkön! Ő segítsen minket gondviselő szeretetével, hogy e nehéz időkben is hitet és erőt találjunk az őszinte ünnepszenteléshez!

 

Kolozsvár, 2020. április 5.

 

Főhatósági operatív testület

 

 

Fotó: Gönczy Tamás