A Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült Bencző Dénes nyugalmazott lelkész

 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke március 22-én a Magyar Arany Érdemkeresztjével tüntette ki Bencző Dénes nyugalmazott unitárius lelkész-esperest, aki fél évszázados lelkészi szolgálatáért és az erdélyi magyarság körében példaértékű hivatástudattal végzett munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Bencző Dénes nyugalmazott lelkész és esperes az udvarhelyszéki Homoródalmáson született 1929. november 29-én. Tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán fejezte be 1954-ben, majd Lupényban kezdte el lelkészi hivatásának gyakorlását. 1956 májusában meghívták lelkésznek szülőfalujába, ahol 2000-ig, nyugdíjba vonulásáig szolgált.

1991–1996 között a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör esperese volt. Hivatásgyakorlása során mindvégig nemzete és népe iránt elköteleződve munkálkodott, figyelve arra, hogy a helybeli és környékbeli más felekezetűekkel békésen együttműködve végezze vallásos, értelmiségi és kultúraápoló szolgálatát.

Az előző rendszer évtizedeiben a Szekuritáté is felfigyelt tevékenységére és népszerűségére, amit azzal „jutalmazott”, hogy veszélyesnek és rendszerellenesnek minősítette. 1961-ben a lelkészt a hatalom elrettentő példaként népbíróság elé állította, ahová Benczőt fegyveres kísérettel vezették be. Ekkor az összegyűlt helyi közösség egyhangúan és bátran kiállt lelkésze mellett, elutasítva az ellene felhozott hamis vádakat. Az ítélet börtönbüntetés helyett figyelmeztetés lett, ugyanakkor továbbra is megfigyelés alatt tartották.

A 2000-es évben a nyugalmazott lelkész tovább folytatta szellemi munkásságát és a magyar kultúra ápolását, három, egyházi beszédeket tartalmazó kötetet jelentett meg.  Az utolsó előtti szó (2000), Az Isten színe előtt (2002) és A két világ határán (2006) című könyvei legfőképpen szakmai kapaszkodót nyújtanak az utókor lelkészeinek. A történetek a Világ közepéből (2016) című írása a Homoródalmáson töltött évek alatt összegyűjtött anekdotákat, tréfás események leírását tartalmazza.

 

 

A képet Gecse Noémi készítette a Székelyhon.ro oldalnak.