Március 9–11 között, Debrecenben az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) szervezésében tudományos konferenciával, méltóképpen ünnepelték meg a Leuenbergi Konkordia aláírásának 50. évfordulóját.

Az “Együtt egyházzá lenni” címet viselő konferencián egyházunk képviseletében Bartha Mária Zsuzsánna kocsordi lelkész megfigyelőként vett részt.

Az 1973 márciusában aláírt Leuenbergi Konkordia maradandó értéke, hogy megváltoztatta a protestáns egyházak gondolkodását az együttműködésről, az ökumenéről. Lehetővé tette a keresztény felekezetek közösségvállalását egymással, a saját hitvallási és történelmi örökség feladása nélkül.

A konferencia német és angol nyelven, értékes előadásokkal, megbeszélésekkel zajlott, az értékek megőrzése és a megújulás szándékától vezetve.