A Magyar Unitárius Egyház segélyszervezeteként működő Gondviselés Segélyszervezet 2019. január 11-én rendezte meg első gálaünnepségét. Az eseményre a János Zsigmond Unitárius Kollégium dísztermében került sor százharminc személy részvételével. A rendezvény célja: hálaadás Istennek, valamint köszönetnyilvánítás a szervezet munkatársainak, támogatóinak és partnerszervezeteinek.

Az ünnepség hálaadó áhítattal kezdődött, amelyet Vagyas Attila unitárius lelkész, a Gondviselés Segélyszervezet elnökségi tagja tartott. Ezt követően Bálint Benczédi Ferenc püspök a Magyar Unitárius Egyház főpásztoraként üdvözölte a segélyszervezet munkatársait. Szombatfalvi József a szervezet első elnökeként és jelenlegi tiszteletbeli elnökeként tartott ünnepi beszédet. Felelevenítette a segélyszervezet létrehozásának közvetlen előzményét, a 2005. évi udvarhelyszéki árvízi segélyezés és újjáépítés tanulságait. Az árvízi károk enyhítését szolgáló Nyikó menti Árvízi Segélyező Bizottság kezdeményezésére a Magyar Unitárius Egyház 2007-ben hozta létre saját segélyszervezetét, megbízva ezt az egyházon belüli szeretetszolgálat megszervezésével és összehangolásával.

A több mint tízéves múlt áttekintése céljából egy szemléltető kisfilm készült és egy képes kiadvány jelent meg, amelyek a szervezet szerteágazó tevékenységét igyekeznek bemutatni szakterületenként.  A kisfilm bemutatása után Rácz Norbert Zsolt, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze osztotta meg az egybegyűltekkel ünnepi gondolatait. A szervezet megalakulása óta a lelkész önkéntesként, illetve elnökségi tagként is részt vesz a tevékenységekben, a gyülekezete és a Gondviselés Segélyszervezet közti együttműködés pedig mindmáig példaértékű. Kátai Zoltán énekmondó 16-17. századi unitárius zsoltárokat adott elő, akinek a szervezők ezúttal is megköszönték, hogy 2005 őszén a Nyikó mentén tartott előadásaival közreműködött az árvízi pusztítás lelki fájdalmainak enyhítésében.

Zárómozzanatként Szabó László unitárius lelkész, a Gondviselés Segélyszervezet elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait a hallgatósággal, majd köszönetnyilvánításra került sor a segélyszervezet munkatársainak, támogatóinak és partnereinek, akik az elmúlt másfél évtizedben kiemelkedően tevékenykedtek az egyházi szeretetszolgálat terén és számottevően elősegítették annak kiteljesedését. Köszönetük jeléül a szervezet elnöke és tiszteletbeli elnöke emlékérméket nyújtott át. Ezeket a „450 éves az Unitárius Egyház” megnevezésű ezüst- és színesfém-emlékérméket a Magyar Nemzeti Bank 2018. november 12-én bocsátotta ki az egyetlen magyar alapítású egyház 450 éves fennállásának alkalmából, valamint a vallásszabadságot törvénybe foglaló tordai országgyűlés emlékére. Az est közös vacsorával és ünnepléssel zárult a Kerék Csárdában.

A Gondviselés Segélyszervezet e közlemény által is köszönetet nyilvánít munkatársainak, támogatóinak és partnerszervezeteinek, bízva a további eredményes együttműködésben.

 

Kolozsvár, 2019. január 11.

Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége