Egyházunk főhatósága, a Püspöki Hivatal 71/2019. (október 3.) számú irata révén célirányos egyetemes gyűjtést hirdetett az október másodikán tűz martalékává vált bethlenszentmiklósi A kategóriás műemlék templom tornyában keletkezett tűzkárok enyhítéséhez való hozzájárulás céljából. E mostani összesítés révén egyházunk főhatósága köszönetét fejezi ki mindazoknak az egyházközségeknek, civil szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik a bajba került testvéreink megsegítésére siettek.

Unitárius egyházközségektől:

Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör: Alsófelsőszentmihály: 800 lej, Aranyosrákos: 800 lej, Csegez: 100 lej, Déva: 765 lej, Kolozs: 300 lej, Kolozsvár-Belváros: 3500 lej, Kolozsvár-Irisz: 1420 lej, Kolozsvár-Monostor: 1000 lej, Komjátszeg: 100 lej, Kövend: 681 lej, Magyarszovát: 800 lej, Mészkő: 300 lej, Nagyenyed: 1730 lej, Nagyvárad: 500 lej, Sinfalva: 1100 lej, Szind: 150 lej, Torda: 4000 lej, Tordatúr: 380 lej, Várfalva: 1000 lej.

Összesen: 19 426 lej.

Marosi Unitárius Egyházkör: Bözöd: 920 lej, Csókfalva: 400 lej, Ikland–Nagyernye: 360 lej, Jobbágyfalva–Nyárádszereda: 1500 lej, Magyarzsákod: 500 lej, Marosvásárhely-Bolyai tér: 6530 lej, Marosvásárhely Kövesdomb: 5080 lej, Nyárádszentlászló: 100 lej, Nyárádszentmárton–Csíkfalva: 3650 lej, Rava: 500 lej, Szabéd: 1400 lej, Székelykál: 650 lej, Szentgerice: 2105 lej, Szováta: 1270 lej, Vadad: 870 lej.

Összesen: 25 835 lej.

Küküllői Unitárius Egyházkör: Ádámos: 1700 lej, Désfalva: 1520 lej, Dicsőszentmárton: 5000 lej, Fehéregyháza: 1000 lej, Harangláb: 750 lej, Küküllődombó: 9000 lej, Küküllősárd: 270 lej, Magyarsáros: 4500 lej, Medgyes: 2230 lej, Nagyszeben: 500 lej, Pipe–Szásznádas: 500 lej, Segesvár: 1100 lej, Szőkefalva: 1040 lej.

Összesen: 29 110 lej.

Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör: Alsóboldog falva: 300 lej, Bencéd: 2200 lej, Csehétfalva: 1000 lej, Csekefalva: 290 lej, Énlaka: 1810 lej, Fiatfalva: 500 lej, Kadács: 510 lej, Kobátfalva: 4000 lej, Korond: 1900 lej, Nagy- és Kiskadács: 510 lej, Siménfalva: 500 lej, Székelykeresztúr: 2130 lej, Székelyszentmihály: 3000 lej, Tarcsafalva: 1500 lej, Tordátfalva: 500 lej, Újszékely: 455 lej.

Összesen: 21 105 lej.

Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör: Abásfalva: 150 lej, Csíkszereda: 2000 lej, Gyergyószentmiklós: 515 lej, Homoródalmás: 1200 lej, Homoródjánosfalva–Daróc: 200 lej, Homoródkarácsonyfalva: 2500 lej, Homoródkemény falva: 150 lej, Homoródszentmárton: 500 lej, Homoród szentpál: 500 lej, Homoródújfalu: 626 lej, Kénos: 110 lej, Recsenyéd: 500 lej, Székelyderzs: 1000 lej, Székelyudvarhely 1.: 5000 lej, Székelyudvarhely 2.: 3000 lej, Szentegyháza: 1625 lej, Városfalva: 300 lej.

Összesen: 18 676 lej.

Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör: Alsórákos: 350 lej, Árkos: 500 lej, Barót: 400 lej, Bölön: 5450 lej, Brassó: 4605 lej, Bukarest: 100 lej, Datk: 550 lej, Felsőrákos: 200 lej, Fogaras: 100 lej, Kálnok: 500 lej, Kőhalom–Homoród: 500 lej, Kökös: 200 lej, Nagyajta: 1000 lej, Olthévíz: 1000 lej, Sepsikőröspatak: 300 lej, Sepsiszentgyörgy: 2500 lej, Sepsiszentkirály: 200 lej, Szentivánlaborfalva: 550 lej, Ürmös: 400 lej, Vargyas: 6345.

Összesen: 25 750 lej.

Magyarországi Egyházkerület: Budapesti Unitárius Egyházközség: 219 000 Ft, Bartók Béla Unitárius Egyházközség (Budapest): 20 000 Ft, Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség: 126 500 Ft, Kocsordi Unitárius Egyházközség: 25 000 Ft, Dél-Dunántúli Unitárius Szórványegyházközség: 20 000 Ft, Debreceni Unitárius Egyházközség: 25 000 Ft, Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség: 10 000 Ft, Észak-Magyarországi Unitárius Szórványegyházközség (Miskolc): 20 000 Ft, Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközség: 10 000 Ft, Észak-Dunántúli Unitárius Szórványegyházközség (Győr): 20 000 Ft.

Összesen: 495 500 Ft.

Más szervezetektől: Unitárius-Univerzalista Testvér egyházközségi Tanács: 426 lej, Marosludasi Református Egyházközség: 3600 lej, Marosvásárhelyi Magyar Nyugdíjasok Klubja: 1000 lej, Magyarpéterfalvi Református Egyházközség: 450 lej, Interdax Kft.: 2000 lej.

Összesen: 7476 lej.

Magánszemélyektől: 6245 lej.

Külön a Bethlenszentmiklósi Unitárius Egyházközség pénztárához és bankszámlájára: 27 285 lej.

Mindösszesen e célra 180 908 lej és 495 500 Ft gyűlt.

Köszönjük a nemes adományokat!

 

A Főhatósági Hivatal nevében

BÁLINT BENCZÉDI FERENC püspök