2019. december 15-én Bálint Benczédi Ferenc püspök részt vett a Temesvár belvárosi református templomban tartott emlékistentiszteleten, és az 1989. évi népfelkelés kiindulásának helyszínén köszöntötte Tőkés László egykori gyülekezeti lelkészt és a hős egyházközséget. A házigazda egyházközség a népfelkelésre emlékeztető ajándéktárgyat adott át több jelen levő személyiségnek, köztük a Magyar Unitárius Egyház püspökének is.

A Magyar Unitárius Egyház hívei és főhatósága részéről Bálint Benczédi Ferenc püspök az Új Ezredév Református Központ avatóünnepségén köszöntötte a templomépítő gyülekezetet és a református testvéregyházunkat. Két bibliai alapgondolatot olvasott fel (1Kir 8,28–29 és a 2Pét 3,13), majd ezek szellemében méltatta az ünnepi alkalmat. Beszédében kiemelte, hogy a mindenkori templomainkat az istennel Istennel összekötő függőleges kapcsolatunk és a vízszintes síkban megélt emberi életünk találkozási helyeként jelöltük meg.