Nyissátok meg előttem az igazság kapuit, hadd lépjek be rajtuk, hogy dicsérjem az Urat. Ez az Úr kapuja, az igazak lépnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál engem, és szabadítóm lettél. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr műve ez, csodálatos a mi szemünkben. (Zsolt 118, 19–23) – ezzel a bibliai alapgondolattal szólt Kovács István püspök az alsófelsőszentmihályi unitárius gyülekezethez vasárnap, szeptember 17-én, templomuk építésének 300 éves évfordulója alkalmából. Elmondta, minden építmény csak akkor lesz maradandó, ha beleépül, mint sarokkő a lélek, az emberi áldozat, a szeretet, és szilárd kötőanyagként épül bele azok élete és akarata, akik a múltban és jelenben átléptek és átlépnek kapuin.

A szószéki szolgálatot követően Dimény József, a gyülekezet lelkésze a templom történetéről és a közösség jelenéről, erejéről beszélt. Beszédéből kiderült, hogy a szentmihályi gyülekezet egyike a legrégebbi unitárius gyülekezeteknek, első lelkésze ugyanis Dávid Ferenc közeli munkatársa, Basilius István volt. Az azóta eltelt időben a mindenkori hívek építettek és újjáépítettek, gondozták és továbbadták ezt a hajlékot, hogy otthona és menedéke legyen ennek a gyülekezetnek. Ez derült ki Csép Sándor József gondnok beszámolójából is, aki az elmúlt években végzett felújítási munkálatok folyamatát ismertette.

Dr. Furu Árpád építészeti és műemlékvédelmi tanácsadó is a gyülekezet folyamatos odafigyelését és gondoskodását méltatta. Megjegyezte, az Unitárius Egyház életében az elmúlt tíz esztendőt a „7 bő esztendőnek nevezhetjük”. Az egyháznak 149 örökség értékű, műemlék épülete van, az elmúlt 10 évben pedig ezek közül 108 esetében történt javítás és újítás, ebből pedig 37 esetben teljes helyreállítás. Örömét fejezte ki, hogy ebben az időszakban a szentmihályi templom is megújulhatott.

Az ünnepi köszöntők sorában Csécs Márton Lőrinc, a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör esperese, Kőrösi Dávid Viktor, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának vezető konzulja, Lőrinczi Zoltán, Kolozs megyei tanácsos és Zeng János, Alsófelsőszentmihály község polgármestere szólt a jelenlévőkhöz.

Az ünnepségen közreműködött Oláh Mátyás cselló- és Oláh Boglárka zongoraművész, és fellépett a Szentmihályi Vegyes Dalkör.

A jó Isten áldása, végtelen szeretete maradjon a szentmihályi hívekkel, hogy élő kövei lehessenek e nagy múltú templomnak!

Fotó: Barabási Örs