Szeptember 17-én a Szentegyházi Unitárius Egyházközség fennállásának harmincadik évfordulóját, illetve Kelemen Szabolcs gyülekezeti lelkész szolgálatának 25 évét ünnepelte. Az egyházközség önállósulását néhai Bartha Alpár lelkész, Szász Mózes gondnok, dr. George Williams és dr. Gellérd Judit munkája, anyagi és erkölcsi támogatása tette lehetővé.

Az ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot a helyi lelkész végezte, köszöntőt mondott Kovács István egyházfő, Solymosi Alpár esperes, Sándor Lajos, Szentegyháza alpolgármestere, Koncsag László szentegyházasfalvi római katolikus plébános, Simó Sándor egyházköri közügyigazgató, László Zoltán egyházközségi gondnok. A kolozsvári Irisz-telepi unitárius testvérgyülekezet és a providence-i testvérgyülekezet lelkészeinek üdvözletét a helyi lelkész tolmácsolta.

Az ünnepi alkalmat megörökítendő Buzogány Mózes keblitanácsos emlékplakettet leplezett le. Az áldáskérést és a himnuszt követően a gyülekezet ünnepi asztalt terített. Isten áldása és szeretete legyen továbbra is e gyülekezet életén!