A Magyar Unitárius Egyház és ifjúsági szervezete, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), valamint a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség 2023. november 4én huszonötödik alkalommal szervezte meg a Dávid Ferenc emlékzarándoklatot, Déván. Főként erdélyi és magyarországi településekről közel 1000 zarándok érkezett Dévára.

Idén a dévai várban zajló felújítási munkálatok miatt, újra a vár egyik teraszára érkeztek a zarándokok, hogy az emlékzarándoklat két évtizedes hagyományának lelki és hitbeli megerősítő tartalmából, valamint a Dávid Ferenctől örökölt egy Istenben való hit megtartó és erőt adó üzenetéből töltekezzenek. Déva vára 25 éve az a hely az unitáriusok számára, amely a találkozás mellett évről évre lehetőséget teremt a mélyebb szembenézésre az unitárius értékekkel, önmagunkkal, a mellettünk állókkal és Istennel.

A hegy lábánál történő gyülekezésnél Andrási Benedek, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője mondott imát, és kért áldás a zarándokok elindulására és megérkezésére. Ezt követően a zarándokcsoportok felvonultak a dévai vár egyik teraszára, ahol az 1579 novemberében vértanúhalált halt Dávid Ferenc unitárius egyházalapító püspökre emlékeztek. A zarándoklat hagyományát követve emlékistentiszteletre és alkalmi ünnepi műsorra került sor, ezekről felvétel készült, amely 2023. november 19-én lesz megtekinthető a Duna Televízióban erdélyi idő szerint 13 órától.

Az idei évben a szószéki szolgálatot Nagy László, a Marosvásárhely-Bolyai téri Unitárius Egyházközség lelkésze és Liker Henrietta, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör ifjúsági lelkésze, az énekvezéri szolgálatot Szabó Hajnal, a Marosvásárhely-Bolyai téri Unitárius Egyházközség kántora végezte. Az istentiszteletet ifjúsági, világi dalokkal színesítette Péterfi Zita Ágnes, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség lelkésze, Lakatos Sándor, a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatója, lelkész-vallástanár, Lőrinczi Levente, a Kissolymosi Unitárius Egyházközség lelkésze, László Attila, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség énekvezére és Lakatos Réka, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör ifjúsági képviselője.

Ünnepi prédikációjukban a szolgálatvégzők a Zsidókhoz írt levél 13. részének 7. verse alapján szóltak a zarándokokhoz: „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyelmeztetve az ő életük végére, kövessétek hitüket.” Kiemelték a Dávid Ferenc zarándoklat fontosságát, elöljárók, különösen Dávid Ferenc gondolataival buzdították és bátorították a jelenlévőket, hangsúlyozva a hit mellé társuló cselekedetek fontosságát, valamint a jövő és jelen fiataljainak példaképeinek meghatározó szerepére fordították a figyelmet.

Az istentiszteletet követően alkalmi ünnepi műsort mutattak be a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának diákjai: Albert Valéria, Bálint Imola, Bálint Renáta, Berei Tamás, Mezei Csaba, Költő Csenge, Széles László, Vida Domokos, Széll Róbert, Héjja Gergely, László Orsolya, Demeter Ágnes, Lőrinczi Zsófia, Szabó Eszter, Szilágyi Alpár, Vidám Lívia és Lőrinczi Eszter. Előadásukban a teológiai hallgatók felelevenítették a reformáció hőseinek gondolatait, majd a Dávid Ferenctől kapott örökséget huszonöt pontban adták át a jövőt meghatározó fiatalok és gyermekek számára.

Az ünnepi műsort követően Nagy Nikoletta, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákja, kőrispataki egyletes énekelt zsoltárokat.

A megemlékezés során köszöntő beszédet mondott  Andrási Benedek, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője, Winkler Gyula, Európa Parlamenti képviselő, Kőrösi Viktor Dávid, Kolozsvár Magyarországi Főkonzulátusának vezető konzulja, Pogocsán Ferdinánd Zoltán, Déva alpolgármestere, és Ilkei Lóránd, a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkésze.

A köszöntőbeszédeket követően a zarándokok egy küldöttsége gyertyát gyújtott és koszorút helyezett el a várcellában található síremléknél. A zarándokokat a Dávid Ferenc Szórvány- és Zarándok központba hívták, ahol az imateremben az egyházi tevékenységet bemutató, az udvaron az ifjúsági egyleti tevékenységet valamint a 25 zarándoklatát összefoglaló kiállítást tekinthették meg az érdeklődők. Itt kerültek kiállításra a Dávid Ferenc tanítványa vagyok címmel meghirdetett rajzpályázatra beérkezett pályamunkák is.

A rendezvény támogatói a Dévai Polgármesteri Hivatal, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a Székelyföldi Stúdió, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Együttműködési Alap.

Isten áldása legyen az áldozatvállaló egyházalapítók alkotásán és a rájuk emlékező, mindenkori zarándokok életén, az Ő gondviselése vigyázza mindannyiunk életét ezekben a megpróbáló időkben!

Kolozsvár, 2023. november 5.

 A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége és

az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége