A Gondviselés Segélyszervezet tisztújító közgyűlése

A Gondviselés Segélyszervezet 2018. május 4-én a háromszéki Árkoson tartotta idei közgyűlését 31 személy jelenlétében. A közgyűlés kezdetén Biró Attila helybeli unitárius lelkész alkalmi áhítatot tartott, amit Szombatfalvi József leköszönő elnök nyitóbeszéde követett. A közgyűlés megalakulása után üdvözlőbeszédek következtek az egyházi főhatóság, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége, valamint a Diakónia Keresztyén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja részéről.

A legrészletesebben tárgyalt napirendi pont az anyaszervezet és a területi fiókszervezetek tevékenységének értékelése volt. A jövőbeli működési tervek körvonalazása után az alapszabály módosítása következett, majd választásokra került sor. A közgyűlés által a 2018–2021 közötti megbízatási időszakra megválasztott tisztségviselők és elnökségi tagok: Szabó László (elnök), Gazdag Ildikó (alelnök), Zoltán Csaba (alelnök), valamint Erdő-B. Vilmos, Kovács István, Nagy László, Simó Sándor, id. Szombatfalvi József, Vagyas Attila.

A Gondviselés Segélyszervezet elnöksége