A Magyar Unitárius Egyház és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet november 9-én szervezte meg Déván a Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot.

A vár alatti téren gyülekező zarándokokat Székely Kinga Réka hitéleti előadótanácsos köszöntötte, majd Jobbágy Mária Júlia kolozsvári segédlelkész imáját követően az egybegyűltek közösen indultak fel a várba. Alkalmi istentisztelet tartott id. Szombatfalvi József nyugalmazott lelkész-esperes, aki a Mt 7,21 és 1Pét 3,15 alapján prédikált, majd Szabó Csengele hódmezővásárhelyi lelkész Ézs 58,12 alapján mondott beszédet. Az ünnepi istentiszteleten az unitárius teológusok és az ODFIE fiataljai is közreműködtek műsorukkal. Az egyház főhatósága nevében Rácz Norbert Zsolt püspöki titkár köszöntötte a zarándokokat, majd felszólalt Pogocsán Ferdinánd Zoltán, Déva alpolgármestere és Koppándi Zoltán Attila, a dévai gyülekezet lelkésze.

A zarándoklat fáklya- és gyertyagyújtással, virágok és koszorúk elhelyezésével ért véget Dávid Ferenc egyházalapító püspök emlékcellájában.

A rendezvény támogatói a Dévai Polgármesteri Hivatal, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a Székelyföldi Stúdió, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alap.