A Magyar Unitárius Egyház és az Országos Ifjúsági Egylet szervezésében ma, 2018. november 10-én zajlott a Déván a 21. Dávid Ferenc-emlékzarándoklat. Több mint 2000 ember zarándokolt fel a várba, hogy részt vegyen az ünnepi műsorral egybekötött istentiszteleten, akik Erdély minden sarkából érkeztek az egyházalapító Dávid Ferencre emlékezni.

Barothi Brigitta, ODFIE-alelnök a szervezők nevében köszöntötte a zarándokokat. Az istentisztelet témáját az ötletgazda, Magyari Zita teológiai hallgató, ODFIE-alelnök a Mt 5,14–17-re alapozta. Az ünnepi szónokok, Péterfi Zita Ágnes sepsiszentgyörgyi segédlelkész, illetve Csécs Márton torockói lelkész gondolatait a teológiai hallgatók, az ifjúsági egyletesek, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium Péterffy Gyula kórusa, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium kórusa, a Lelkes zenekar, Fodor Ilka Borbála és Ördög Ödön, a János Zsigmond Unitárius Kollégium zenetanárai, Veres Lehel és Albert-Nagy Ákos színészek szolgálata egészítette ki.

Az istentiszteletet után a zarándokokat Kovács István közügyigazgató, Winkler Gyula EP-képviselő, Pogocsán Ferdinánd Zoltán dévai alpolgármester és Koppándi Zoltán Attila délnyugat-erdélyi szórványlelkész köszöntötte, majd Barothi Brigitta  ismertette az ODFIE és a MUE által meghirdetett, jubileumi témájú rajz- és fotópályázat helyezettjeit.

A zarándokok elhelyezték a kegyelet virágait és gyertyáit a Dávid Ferenc-emlékhelynél, majd megtekinthették az unitarizmus múltját és jelenét ismertető kétnyelvű kiállítást a Magna Curiában.