Szeptember 23-án Tordátfalván felemelő ünnepi istentisztelet keretében adott hálát kétszáz éves unitárius templomáért a helyiekből és elszármazottakból összesereglett népes gyülekezet.

Ez alkalommal a szószéki, ünnepi szolgálatot Kovács István püspök végezte, majd Lőrinczi Lajos, tordátfalvi lelkész, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében a gyülekezet templomhoz és Istenhez való viszonyulásáról, kitartásáról, az ősök iránti mély tiszteletről beszélt. Köszöntő szavai után a templom és a falu történetét, jelenét mutatta be, de hittel és őszinte bizakodással szólt a jövőről is.

Bözödi Erika, a gyülekezet pénztárosa és Boda Csilla, akinek nagyapja, Bíró József, tordátfalvi unitárius lelkész is volt, versmondással ajándékozta meg az ünneplő gyülekezetet.

Ezt követően egyházunk főpásztora és Farkas Emőd főgondnok átadta a tordátfalvi származású dr. Boros György püspököt ábrázoló kisplasztikát az egyházközségnek. A műalkotás Hintz Gábor, dr. Boros György püspök dédunokájának adománya. Ezek után az egyházi elöljárók okleveleket adtak át a gyülekezetnek, annak lelkészének és gondnokának.  A közösség jelenlegi gondnoka Boros Etel, aki néhány éve férjétől, Boros Sándortól vette át a tisztséget. Így az oklevél átadásakor hálaadással emlékeztek meg róla is, hiszen 26 éven keresztül önzetlenül végezte a gondnoki szolgálatot.

Balázs Antal, csehétfalvi születésű fafaragó mester egy általa készített kopjafát adományozott e jeles alkalomra. Jelenléte és ajándéka is annak a bizonyítéka, hogy ez az ünnep valóban egybegyűjtötte mindazokat, akik valamilyen szálon ehhez e faluhoz kötődnek. Balázs Antal ugyanis, Anti bácsi, ahogy legtöbben ismerjük, valamikor Tordátfalván is tanított.

Köszöntőbeszédet mondott Farkas Emőd főgondnok, Gáll Hajnalka konzul, Kiss Gergely, Tordátfalva nyugalmazott lelkésze, Bíró Barna Botond, Hargita megye Tanácsának alelnöke és Nagy János, Siménfalva község polgármestere. A köszöntések zárásaként a helyi lelkész A. J. Galazen, Ames, azaz Tordátfalva amerikai egyesült államokbeli lelkészének a köszöntőjét tolmácsolta.

Mindezek után úrvacsoraosztásra került sor, az úrvacsora vételre előkészítő beszédet, Lőrinczi Lajos mondta. A templomi ünnepség lejártával megkoszorúzták a templomépítő lelkész, Ürmösi József sírját és dr. Boros György a templomudvarban elhelyezett kopjafáját.

Az együttlét a kultúrotthonban folyatódott, ahol a Serítő néptáncegyüttes előadása után közös ebédre került sor.

 

Fotó: Antal Krisztina