A Magyar Unitárius Egyház a Vallásszabadság Házában zajló tevékenységekkel igyekszik minden évben bekapcsolódni a Kolozsvári Magyar Napok forgatagába. Az esemény 14. kiírása alkalmával is változatos programmal vártuk az érdeklődőket.

Csütörtökön két beszélgetésre, előadásra is sor került. S. O. S. Ukrajna! címmel zajlott az ukrajnai háború menekültjeit és otthon maradt rászorultjait segélyező tevékenységekről szóló beszámoló. Meghívottak: Beu Anca (Phoneo Egyesület, projektvezető), Nagy Béla (Kárpátaljai Református Egyház, főjegyző, diakóniai igazgató), Dumitru Anca (Romániai Máltai Szeretetszolgálat, programvezető), Vladimir Szkalszkij (Kolozsváron élő odesszai háborús menekült, a Gondviselés Segélyszervezet önkéntese). Moderátor: Szabó László (a Gondviselés Segélyszervezet elnöke). A napot Kiss Dénes és Bálint Róbert Zoltán, a Valláskutató Intézet munkatársainak előadásra zárta, akik az erdélyi magyarok vallási helyzetképét vázolták.

A pénteki napot a dr. Furu Árpád által vezetett sétával, házlátogatással kezdtük. Ezt követően a történelmi magyar egyházak vezetői a népszámlálási adatok tükrében beszélgettek jelenről és jövőről. Köszönjük Fehér Attila (főtanácsos, Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház), Kató Béla (püspök, Erdélyi Református Egyházkerület) és László Attila (főesperes-plébános, Szent Mihály katolikus plébánia) és Kovács István (püspök, Magyar Unitárius Egyház) megtisztelő jelenlétét. Megnyugtató volt hallani, hogy egyházaink vezetői hittel és bizakodással tekintenek a jövő felé, nem félelemmel, hanem konkrét tervekkel néznek szembe mindazzal, amit a mindig megújuló holnapok hoznak. A beszélgetést Bálint Róbert Zoltán, a Valláskutató Intézet munkatársa vezette. Végül a Mire jó a hit? Címet viselő beszélgetésre került sor. Különös volt a folyton pörgő, hangos, élettel teli magyar napos hangulatban teljesen elcsendesedni és egy ilyen mélységeket finoman érintő, derűs beszélgetésben részt venni. Hálásan köszönjük Dávid István református egyetemi lelkésznek, Kerékgyártó Imola evangélikus lelkésznek, Jobbágy Júlia és Rácz Norbert Zsolt unitárius lelkészeknek, hogy megosztott gondolataikkal vezettek ezen az úton.