„Ne félj kicsiny sereg, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy adjon nektek országot”
(Lk 12,32)
A gondviselő szeretetének hála, 2022. augusztus 28-án a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség megalakulásának 120. évfordulóját ünnepelhettük meg. Rendkívüli eseménynek lehettünk tanúi, amellyel tiszteletünket fejeztük ki a múlt század alapítóinak. A hálaadó istentiszteleten Kovács István püspök, illetve Kriza János püspöki helynök szolgált.
Az istentiszteleten Elekes Botond Áron egyházkerületi főgondnok, Székely János árkosi nyugalmazott unitárius lelkész, Tóthné Orosz Ildikó és Tóth Zoltán füzesgyarmati református lelkészek, Jakab Zoltán Tibor katolikus plébános, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde gondnok tartott köszöntő beszédet. Dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes üzenetét Kovács Laura Mária olvasta fel.
Köszönjük Kiss Törék Ildikó színművésznő, a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség első lelkésze unokájának, valamint Hegyesi Dominika közreműködését, akik hozzájárultak az esemény színvonalának emeléséhez.
Hálás köszönet illeti a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületét, a Békés Megyei Önkormányzatot, Füzesgyarmat Város Önkormányzatát, és minden támogatót, aki hozzájárult a 120 éves Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség hálaadó istentiszteletének megtartásához.
Az ünnepi műsort Kovács Laura Mária konferálta, egyike azoknak a leszármazottaknak, akik a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség megalapításáért tettek és szolgálnak építő munkával a mai napig.
Kiss Sándor unitárius lelkész gondolatait idézve: „Az egyház alapja a hit, melynek gyökere az emberi szívben és lélekben van. Lelkünkbe van oltva, hogy mindig egy jobb és szebb élet után vágyunk. Lelkünkbe van oltva, hogy az igazságot szeretjük. Lelkünkbe van oltva, hogy a szépet és jót szeretjük.”
Köszönjük, hogy együtt lehettünk! Isten adjon erőt a folytatáshoz!
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde
gondnok