Sepsiszentgyörgyön, a helyi unitárius egyházközség épületegyüttesében tartotta november 28–29-én éves konferenciáját az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége (ULOSZ).  A konferenciát Kiss Zsuzsánna (ULOSZ titkár) imádsága és Demeter Sándor Lóránd (ULOSZ elnök) témafelvezetője nyitotta. Az áhítatok, istentiszteletek zenei részét Bíró Attila és Lőrinczi Levente lelkészek és Hurubás János kántor biztosították.

A Megérjük a pénzünket címmel szervezett konferencián a lelkészi önmeghatározás kapott hangsúlyt. A szakmai előadásokat Szabó Attila kommunikációs szakember és Rancz Zsolt designer tartották. A fórumbeszélgetésen a lelkészi oklevél értékét vizsgáltuk meg a munkaerőpiacon Bálint Róbert lelkész-szociológus, Bartha Mária Zsuzsánna lelkész-mentálhigiénés szakember és Andrási Benedek lelkész-főjegyző vitaindító gondolatainak segítségével. A Tamási Áron Színház Tóték című előadása is szépítette a kultúrvárosban való tartózkodást.

A konferencia záró istentiszteletén Bartha Mária Zsuzsánna, Csete Árpád, Dimény József és Kecskés Csaba lelkészek vehették át huszonöt éves lelkészi szolgálatukért az Ezüstpalást-díjat, az ezüstből készített palástos lelkész-szobrot, Kiss Endre ékszerész munkáját. A lélekkel átitatott, adventi úton erősítő és a szolgálat iránti megbecsülést mutató istentiszteleten Nagy László, a marosvásárhelyi Bolyai-téri egyházközség lelkésze prédikált.

Isten tegye áldottá minden lelkész szolgálatát. Emlékeztessenek arra, hogy miként a bibliai leírásokban, úgy az életünkben is minden szó, cselekedet és életünk minden része Istenről beszél.

2022 adventjén, az ULOSZ választmánya nevében,

Demeter Sándor Lóránd, elnök

 

Fotó: Mikó Ferenc