Kolozsvár, 2019. január 13.

Program

17.00 – Hálaadó istentisztelet és ünnepség a kolozsvári belvárosi unitárius templomban
17.00–17.40: Ünnepi istentisztelet. Szolgálatvégző: Szabó Előd ürmösi lelkész
17.40–17.55: A János Zsigmond Unitárius Kollégium népdalkörének fellépése. Vezényel Bárdos Réka tanítónő, közreműködik Gorzó Boglárka diák
17.55–18.15: A tordai országgyűlés 1568. évi vallásügyi határozatának felolvasása
Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök köszöntőbeszéde
Pánczél Károly, Magyarország Országgyűlése Nemzeti összetartozás bizottsága elnökének üdvözlőbeszéde
18.15–18.35: Kátai Zoltán énekmondó: 16-17. századi unitárius zsoltárok
18.35–18.50: A 2018. évi egyházi irodalmi pályázat eredményhirdetése

Jubileumi emléktárgyak átadása
Záróének

19.00 – Állófogadás a Magyar Unitárius Egyház és a János Zsigmond Unitárius Kollégium székhelyi épületének dísztermében (Kolozsvár, 1989. december 21. út 9. szám)

 

Az ünnepi alkalomra mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!