A parkolás megkönnyítése érdekében arra kérjük az autóbuszok sofőrjeit, hogy miután a résztvevők a kijelölt buszmegállóban a gépről leszálltak, hajtsanak rá a lengyelfalvi útra és ott parkoljanak. A nagyobb méretű gépek az út jobb oldalán, a kisebbek a lengyelfalvi út baloldalán kialakított parkolóhelyen.

A Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör azon lelkészei és gondnokai, akik úrvacsorát és más kellékeket szállítanak, jelezzék a rendfenntartóknak, hogy be kell hajtsanak az istentisztelet helyére. Ott hajtsanak el a Mini Erdély Park előtt, majd parkoljanak két sorban fel egészen az Orbán Balázs Látogatóközpontig, de ne az úton, hanem a füves részeken.

A lelkészek palástosan a színpadra felvezető első lépcsőnél gyülekezzenek. A színpadon a lelkészek mellett a meghívottak, a főgondnokok, és az érintett felügyelő gondnokok foglalnak helyet.

Az úrvacsora poharas formában lesz kiosztva, úrvacsorai sátrakból, a hívek mennek a lelkészekhez úrvacsorát venni. Az elhasznált poharakat külön gyűjtik az úrvacsoraosztásban segítők. Kérjük a használt poharakat ne dobják a földre!

Az egyházkerületnek, egyházköröknek, egyháztársadalmi szervezeteknek rendeltünk koszorút. A koszorúk a színpadra lesznek kihelyezve, az úrvacsoraosztás után lehet elvenni őket, és kivinni Orbán Balázs sírjához.

A Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör kiállítás keretében mutatja be egyházközségeit.

A Nőegyleti sátrat bal oldalt, a Gyermeksátrat jobb oldalt lehet majd megtalálni.

A Lelki Kuckó a színpad mögötti teremben található.

Fényképkeret van kifüggesztve, használják bátran!

Van étkezési lehetőség, flekkent, miccset, sült kolbászt, és egyéb ételeket kínál eladásra a Sir Manó Grill. A színpad mellett jobb oldalt, sátor alatt, asztalok és padok elő vannak készítve.

A rád bízott drága kincset őrizd meg (2Tim 1,14)! Az Isten- és emberszeretet vallását gyakorló hitedet őrizd meg, és hozd el, hogy közösen osztozzunk annak erejében. Légy kész imádkozni, szívedet kitárni, lelkileg megtisztulni, örvendeni annak, hogy élsz, itt élsz, így élsz!

Isten áldja!

A szervezők nevében,

Székely Kinga Réka