Nagytiszteletű, tisztelendő és tisztelt címzettek! Kedves atyánkfiai!

„… igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.” (Ef 4,3)

Hetekkel ezelőtt még abban reménykedtünk, hogy végre sikerül megszabadulnunk a két éve rettegésben tartó koronavírus-járványtól, s nekiláthatunk visszaépíteni mindazt, amit a világjárvány lerombolt. Ám örömünk rövid életűnek bizonyult, hiszen az ukrajnai háború ismételten rámutatott világunk törékenységére. A fegyveres harc, amiről úgy gondolhattuk, hogy véglegesen eltűnik európai társadalmunkból, váratlanul és pusztítóan újra bebizonyította, hogy a gyarlóság és erőszak még mindig jelen van. A háború árnya most újfent vadul rávetette magát világunkra, s szedi áldozatait elsősorban a kiszolgáltatottak között. Millióknak kell elhagyniuk otthonukat, és elindulniuk az ismeretlen felé, életüket mentve.

Külön aggodalommal tölt el Kárpátalján élő magyar testvéreink helyzete. Az elmúlt két hétben többször beszéltünk az egyházi elöljáróikkal, akik tájékoztattak, hogy jelenleg ott még nincsenek harci cselekmények, ám a többszázezres nagyságrendű menekülthullám és a háború kiterjedésének lehetősége próbára teszi őket. Félünk, hogy a fokozott kiszolgáltatottságuk rájuk is elképzelhetetlen szenvedést hozhat.

Ezekben a nehéz és félelmetes napokban nem tehetünk mást, minthogy imádkozzunk Atyánkhoz a békéért. Tudjuk, hogy az imádság nem állítja meg a tankokat, de erőt ad, hogy a kilátástalanságban is fény gyúljon számunkra. Az ima feladata, hogy az isteni közelség magaslatára emelje az emberi szellemet, ahol megtisztulhatunk, és lelkileg feltöltődhetünk Atyánk gondviselő jelenlétében, aki megerősít, a jó cselekvésére buzdít és bátorít. Most, amikor egyre nagyobb hullámokban érkeznek hozzánk a fáradt és kétségbeesett emberek, mi könyörögjünk Istenhez, hogy tegyen minket az Ő akaratának eszközeivé, hogy megtartsuk a Lélek biztonságot adó egységét és a békesség kötelékét. A hozzánk érkező menekültekkel többnyire beszélni sem tudunk, mert nyelvi korlátok választanak el egymástól, de az imádkozó ember tiszta tekintetéből áradó bizalom mégis hidat épít, amin az ő biztonságot kereső lelkük a mi fohász által tisztává vált életünkben megpihenhet.

A háború elválasztja egymástól az embereket. Széttépi a Lélek egységét, vaddá és pusztítóvá alacsonyít. Az ima azonban nemessé teszi a lelket, és rámutat az emberiség egységének a fontosságára, aminek megélése csak a béke kötelékeivel egybefont világban lehetséges. Éppen ezért felkérjük testvéreinket, egyházközségeinket, tágabb közösségünket és egész társadalmunkat, hogy egyénileg, családokban, vagy a gyülekezetekben imádkozzanak a Lélek egységéért és a béke széttépett kötelékeinek a helyreállításáért! Biztosak vagyunk ugyanis, hogy Istenünk itt lesz velünk, és ott lesz a szenvedőkkel.

Sokan kérdik most kétségbeesésükben, hogy miért hagyja mindezt Isten? Hol van most, amikor annyira szükség lenne rá? Nekik pedig azt válaszoljuk, hogy nem hagyja. Mert Isten nem azoknak a szívében lakozik, akik ostromot rendelnek el, akik elvakultan pusztítják és rombolják az életet. Isten nem ott van, ahol lánctalpak és robbanóanyagok teszik tönkre a szorgalmasan és csendesen felépített életet. Isten nem akarja, nem akarhatja mindezt. Hanem Isten ott van, ahol a rettegő emberek tekintetében felcsillan egy kis remény, ahol az elfáradtat felkarolja a segíteni akaró, ahol az irgalom és a béke, mint a hóvirág, áttöri az emberi gyarlóság jeges hótakaróját. Isten ott van a segíteni akarók szívében, a támogatók karjában és a békét akarók tekintetében. És onnan erősít, onnan segít, hogy embergyermeke belássa végre a béke fontosságát.

Az imádkozással együtt kiemelt fontosságú a háború miatt szenvedő és menekülő embertársaink gyakorlatias felpártolása. A háború kitörése óta egyházunk megpróbált felkészülni az ukrajnai háború menekültjeinek és helyben maradó rászorultjainak hatékony segélyezésére. Ennek érdekében a kárpátaljai magyar egyházaktól és önkormányzati elöljáróktól, valamint más irányadó forrásokból tájékozódtunk, ugyanakkor az erdélyi magyar egyházakkal, segélyszervezetekkel és az illetékes intézményekkel is egyeztettünk a segítségnyújtási terveinkről. Feladataink tisztázása érdekében folyó év március 9-én széles körű egyházi tanácskozásra került sor, amelynek résztvevői az alábbiak közlését tartják szükségesnek. (A tanácskozás résztvevői: egyházunk főtisztségviselői és főtisztviselői, az egyházkörök képviselői, valamint az egyháztársadalmi és szakmai szervezetek vezetői.)

(I.) Felhívás pénzbeli adományok további gyűjtésére

A Magyar Unitárius Egyház és a Gondviselés Segélyszervezet – 2022. február 26-án – felhívással fordult az adakozó szándékú személyekhez, egyházközségekhez és cégekhez a rászoruló ukrajnai embertársaink segélyezése céljából. Ezúton is megköszönjük a mai napig beérkezett adományokat (összesítve 65.000 lej)! A pénzadományokat az alábbi bankszámlákra várjuk továbbra is, biztosítva a felajánlott segélyek rendeltetésszerű felhasználását.

Banki adatok: bankszámla-tulajdonos (románul): Asociaţia Gondviselés Segélyszervezet; adónyilvántartási szám: 23481515; számlavezető pénzintézet: Banca Transilvania Sucursala Cluj-Napoca; Swift-kód: BTRLRO22.

Bankszámlaszámok:

RO56BTRL01301205I21454XX (RON)

RO29BTRL01312205I21454XX (HUF)

RO31BTRL01304205I21454XX (EUR)

RO80BTRL01302205I21454XX (USD)

Megjegyzés: A bankszámlaszámok 17. karaktere nagy i betű (I).

A felmerülő kérdésekben az unit.gondviseles@gmail.com címen és a 0740133027-es telefonszámon állunk rendelkezésre.

 (II.) Felhívás természetbeni adományok gyűjtésére

A kárpátaljai egyházi és önkormányzati elöljárókkal egyeztetett legfrissebb igények szerint, valamint a határátkelőknél szerzett közvetlen tapasztalataink alapján kizárólagosan az alábbi típusú természetbeni adományok felajánlását kérjük tisztelettel. Tekintettel a célba juttatás kiszámíthatatlan határrendészeti akadályaira és a szállítás megszervezésének költséghatékonyságára, egyelőre nem tudjuk vállalni másfajta természetbeni adományok begyűjtését.  Mindazonáltal arra biztatunk mindenkit: amennyiben egyházunkon kívüli szervezetek és/vagy intézmények másfajta adományokat is gyűjtenek, vállalva azok célba juttatását, akkor adakozzanak jó szívvel rajtuk keresztül is a rászorulók javára.

A természetbeni adományok első körbeli gyűjtésének határidejeként 2022. március 31-ét tűztük ki. Az alábbi típusú adományok helyi gyűjtőpontjai a helybeli lelkészi irodák/tanácstermek, ahonnan megszervezzük a továbbszállításukat.

Tartós élelmiszerek: étolaj, konzerv, keksz, laskafélék, liszt, rizs, kisgyerek-étel, müzli, zacskós leves, cukor (természetesen minden termék legyen szavatossági időn belüli).

Tisztálkodási és tisztítószerek, fertőtlenítőszerek (szavatossági időn belül).

Felnőtt- és babapelenkák.

Hálózsákok, felfújható matracok. (Tiszta és használható állapotban; másfajta ágyneműt, takarót vagy matracot most nem gyűjtünk).

Áramfejlesztő gépek (aggregátor), mikrohullámú sütők, termoszok (hőtartó palackok), elektromos vízmelegítő eszközök, zseblámpák, kézi adó-vevő készülékek (walkie-talkie), külső áramtárolók telefonok töltéséhez (powerbank), AAA és AA típusú elemek. (Tisztelettel kérjük, hogy csak új vagy működőképes eszközöket adományozzanak!)

A felmerülő kérdésekben az unit.gondviseles@gmail.com címen és a 0740133027-es telefonszámon állunk rendelkezésre.

  

(III.) Szállítási segítségnyújtásra vonatkozó felajánlások

            A természetbeni adományok összegyűjtésének, majd gyors célba juttatásának feladatai meghaladják a főhatóság és az egyháztársadalmi szervezetek saját járművekkel biztosítható lehetőségeit. Emellett várhatóan a menekült személyek szállítása terén is adódnak tennivalóink. Az előbbiekre vonatkozó szállítási lehetőségeink bővítése érdekében tisztelettel várjuk a kisbusznyi méretű vagy annál nagyobb személy- és/vagy teherszállító járművekkel történő alkalmi segítségnyújtás felajánlását.

            A fentiekre vonatkozó felajánlások közlését, valamint a felmerülő kérdések megfogalmazását az unit.gondviseles@gmail.com címen és a 0721267596-os vagy a 0744779953-as telefonszámon várjuk.

 

(IV.) Szálláshelyek felajánlása menekültek átmeneti ellátására

            A háború elől menekülő embertársaink egyre nagyobb számban utaznak át Észak- és Belső-Erdély főútvonalain. Nagy részük eddig rövid (1-3 napos) tartózkodás után továbbhaladt nyugati irányba. Feltételezhető, hogy a további menekülthullámokban érkezők közül egyre többen és hosszabb ideig maradnak majd erdélyi településeken. Kolozsváron már egy hete több ukrán menekültcsaládot látunk vendégül. A szállás mellett étkezést, tanácsadást és más alkalmi segítséget is nyújtunk számukra. A magyarországi egyházkerület vezetői és egyházközségei úgyszintén szervezik a menekültek segélyezését.

Folytatjuk a menekültek számára felajánlható szálláslehetőségek számbavételét. Köszönettel tartozunk annak a tucatnyi egyházközségnek, lelkészi családnak és gyülekezeti tagnak, akik kedvezően válaszoltak az eddigi megkeresésekre, s így az egyházközségi vendégházakban, illetve családi/szolgálati lakásukban készek a menekült embertársaink befogadására!

A szállásfelajánlásokat továbbra várjuk! Az egyházkörönkénti nyilvántartást az esperes urak vezetik.

 

(V.) Ukrán, illetve orosz nyelvismerettel bíró és alkalmi tolmácskodást vállaló személyeket keresünk.

Az ilyenfajta segítséget nyújtó személyek elérhetőségét tisztelettel kérjük közölni az unit.gondviseles@gmail.com címen.

A fentiekkel összefüggő bármilyen más kérdésben várjuk – és jó néven vesszük – a további javaslatok és új ötletek megfogalmazását. Most elsősorban a háború miatt szenvedő és a következményei miatt segítségre szoruló embertársaink mellett a helyünk. Ebben a helytállásban mindenki részvételére számítunk. Közös emberszolgálatunk kiteljesítéséhez a gondviselő Isten áldását kérjük!

Kolozsvár, 2022. március 12.

Atyafiságos tisztelettel és köszönettel:

Kovács István püspök s. k.

Farkas Emőd főgondok s. k.

Szabó László, a Gondviselés Segélyszervezet elnöke s. k.