Hálát adunk Istennek az egyetlen erdélyi alapítású egyházért, amely 450 éve áll Isten és ember szolgálatában. Hálát adunk azért az erdélyi szellemi örökségért, amely 450 évvel ezelőtt alapot vetett a közösségben gyakorolt vallásszabadságnak, valamint az anyanyelv használatának. Istené a dicsőség, emberé a hit, az életöröm és a hálaadás kötelessége.

Ünnepeljük mindezt együtt a Szejkefürdői Unitárius Találkozón! Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk augusztus 11-én sorra kerülő Szejkefürdői Unitárius Találkozóra.

A találkozó programja:

Országzászló-átadás, huszárfelvonulás, fúvószenekar előadása.

Megnyitó: Simó Sándor, székelyudvarhelyi lelkész-esperes.

Istentisztelet: szolgál Csete Árpád, homoródalmási lelkész, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének elnöke.

Úrvacsorai ágenda: szolgál Katona Dénes, székelyudvarhelyi kórházlelkész.

Köszöntő beszédek:

– főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke;

– a székelyudvarhelyi testvérfelekezetek képviselői;

– Rob Isaacs és Janne Eller Isaacs, a külföldi unitárius–univerzalista testvérfelekezetek képviselői;

– Grezsa István miniszteri biztos, Magyarország;

– Orbán Árpád alpolgármester, Székelyudvarhely;

– Hargita Megye Önkormányzatának képviselője.

Koszorúzás Orbán Balázs sírjánál.

Jubileumi székelykapu-avatás: Kovács István közügyigazgató által.

Közös éneklés Sorbán Enikő, énekvezér és népdalénekes irányításával.

A találkozó ideje alatt a gyermekek számára foglalkozást biztosítunk a gyermek-sátorban.