Az Abásfalvi Unitárius Egyházközség 2018. december 22-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 15/2019 sz. felterjesztése alapján, a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére. A pályázat kiírása innen tölthető le.