Lőrinczi Lajos – közügyigazgató

1974. augusztus 26-án születtem, Székelykeresztúron. Fiatfalván nőttem fel. Középiskolát a székelykeresztúri O.B. Gimnáziumban végeztem 1992-ben. Ekkor felvételiztem a teológiára.

1997. október 1-től kolozsvári vallástanár és kolozsi gyakorló segédlelkész lettem. Azon a nyáron nősültem meg és feleségemben hűséges közösségtámogató társat találtam.

1999. május 1-től Csehétfalvára nyertem kinevezést, 1999. június 1-től Tordátfalvára is beszolgálok. 2002-ben a Starr King School for the Ministry Balázs Ferenc ösztöndíjasa voltam.

2008. június 25-én esperesnek választottak a székelykeresztúri egyházkörben. E feladatkört 3 ciklusban, 13 éven keresztül töltöttem be. Feladatomnak végig egy olyan lelkészi munkaközösség kialakítását tekintettem, amelyik támogató háttere lehet a sokrétű lelkészi munkának. Hála Istennek a köri vezetőtársaimban, lelkésztársaimban olyan munkatársakra találtam, akikkel az elmúlt 13 év átalakulási éveiben egy tartalmas és építő időszakot élhettünk meg.

2007 óta évente megszerveztem az Orbán Balázs Emlék Szekértúrát.

2016-ban létre hoztuk Csehétfalván a Hagyományos Székely Jövő Központot.  Az itteni két féle tevékenység: gyermek- és ifjúsági táborok tartása, szociális konyha működtetése a múlt értékeiből a jövőt építi. Évente 2000 gyermek és fiatal veszi át, viszi tovább székely örökségünk kincseit, hitünk reménységét. Naponta 120 meleg ebédet szállítunk házhoz 15 faluba idős és rászoruló embereknek, ami –reméljük jó példát ad másoknak is a felelős gondoskodásra.

2021. július 9-én választott közügyigazgatónak a Főtanács, Kolozsvárott.