Kriza János – püspöki helynök

 

Nagyváradon születtem 1972-ben. Iskoláimat Nagyváradon végeztem, az Ady Endre Líceumban érettségiztem 1990-ben, majd ez év szeptemberében a sikeres felvételi után kezdtem el tanulmányaimat a Protestáns Teológiai Intézetben Kolozsváron.  Abszolválásom után ’95–96-ban kolozsvár-monostori segédlelkész, ’97-től a püspöki hivatalban egyházi nyomda- és kiadóvezető, valamint Kide és a hozzá tartozó szórványok, Dés, Beszterce szórványlelkésze voltam. 1999-ben szenteltek lelkésszé a vargyasi zsinaton.

2004-ben családi okok miatt költöztem Magyarországra, Miskolcra. 2004-től 2012-ig nem voltam egyházi állományban, világi pályán dolgoztam, de folyamatosan végeztem lelkészi szolgálatokat egyházam és kollégáim felkérésére. 2012–2015 között a Miskolci Egyetem marketing szakán mesterfokozatot (MSc) és okleveles közgazdász szakképzettséget szereztem. Mivel lelkészi pályafutásom alatt főleg szórványlelkészi munkát végeztem, ezért vállaltam el 2012-től az Észak-magyarországi Unitárius Szórványegyházközség lelkészi állását helyettesítőként. 2019-től Bálint Benczédi Ferenc püspök úr kinevezett a szórványgyülekezet rendes lelkészének. 2020. november 7-án a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének közgyűlésén választottak meg püspöki helynöknek.