Kovács István – közügyigazgató

E-mail: kovacs.unit@yahoo.com

  1. október 22-én születtem Kőhalomban. Szüleim falujában – Datkon – anyai nagybátyámmal, Szén Mihály lelkésszel egy időben volt kántortanító apai nagyapám. Elemi iskoláimat Kőhalomban, Árkoson és Sepsiszentgyörgyön végeztem, majd 1978-ban Sepsiszentgyörgyön érettségiztem az 1.sz. Ipari Líceum elektrotechnika osztályában. 1980–1985 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán tanultam. 1985–1988 között Marosvásárhelyen teljesítettem segédlelkészi szolgálatot. 1988–1998 között a Sepsiszentkirály-Botfalusi Egyházközség lelkésze voltam. Ittlétem alatt a lelkészi lakást és szeretetotthont újjáépítettük és modernizáltuk. 1990–1993 között az újraalakult Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet első elnöke voltam. 1993-ban egy tanévet ösztöndíjasként a Manchester College Oxfordban tanultam.

1998-tól a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség lelkésze vagyok és ezzel egy időben az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének (ULOSZ) elnöki tisztségét töltöttem be. Tagja voltam az Egyházi Képviselő Tanácsnak. 2003-tól egyházunk képviselőjeként tagja vagyok az Unitárius és Univerzalista Nemzetközi Tanács (ICUU) Végrehajtó Bizottságának, amely tisztség révén szervezőként és előadóként részt vettem számos, különböző kontinensen tartott konferencián, illetve ICUU-tagcsoport látogatásán. Az ICUU keretében többek között szervezője voltam a 2006-ban Kolozsváron tartott nemzetközi Teológiai Szimpóziumnak.

2000–2004 között önkormányzati tanácsos voltam és a 2008. évi helyhatósági választások óta újból a helyi önkormányzat tanácsosa vagyok. A Székely Nemzeti Tanács megyei szervezetének és az MPP sepsiszentgyörgyi szervezetének elnökségi tagja vagyok.

2006-tól alapító elnöke vagyok a Kovászna megyei Pro Adopt Örökbefogadó Szülők Egyesületének. Feleségem Kovács Ágnes (sz. Barra) iparművész és 1993-tól vagyunk házastársak. Két örökbefogadott fiúgyermekünk van: Bence (sz. 2004); és Balázs (sz. 2007).