Kovács István – püspök

 

1959. október 22-én születtem Kőhalomban. Szüleim szülőfalujában – a Brassó megyei Datkon – apai nagyapám, Kovács Gyula kántortanító volt. Elemi iskoláimat Kőhalomban, Árkoson és Sepsiszentgyörgyön végeztem, majd 1978-ban Sepsiszentgyörgyön érettségiztem az 1. számú Ipari Líceum elektrotechnika osztályában. 1980–1985 között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatója voltam és ott szereztem lelkészi oklevelet. 1985–1988 között Marosvásárhelyen teljesítettem segédlelkészi szolgálatot. 1988–1998 között a Sepsiszentkirály–Botfalusi Unitárius Egyházközség lelkésze voltam. 1990–1993 között az államhatalmi változást követően újraalakult Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet első elnöke voltam. 1993-ban egy tanévet ösztöndíjasként a Manchester College Oxfordban tanultam.

1998-tól a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség lelkésze vagyok. Lelkészi szolgálatommal párhuzamosan több mint egy évtizedig az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének (ULOSZ) tisztségviselője voltam, előbb titkárként, majd elnöki minőségben. 2003–2009 között Egyházunk képviselőjeként tagja voltam az Unitárius és Univerzalista Nemzetközi Tanács (ICUU) Végrehajtó Bizottságának. 2008-ban, majd 2014-ben – kétszer hatéves megbízatási időszakra – megválasztottak a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatójának.

Feleségem Kovács Ágnes, textil-népművészeti tárgyak készítésével foglalkozó vállalkozást vezet. Két fiút nevelünk: a tizenhét éves Bencét és a tizenhárom éves Balázst.