Farkas Emőd –  főgondnok

E-mail: farkasemod@gmail.com

1968-ban születtem Kolozsváron. Édesapám Farkas Dénes ny. unitárius lelkész-esperes, édesanyám Lőrinczy Boglárka ny. könyvelő, néhai dr. Lőrinczy Géza unitárius lelkész, teológiai tanár leánya.

A Báthory István Líceumban érettségiztem 1986-ban, egyetemi tanulmányaimat a Babeş–Bolyai Tudományegyetem informatika szakán végeztem. Felsőfokon beszélek angolul és románul, alapfokon értek finnül és franciául.

2001-től a Sapientia Alapítvány irodavezetőjeként dolgozom. Főbb feladatköröm az egyetemi hálózat költségvetési támogatását kezelő alapítvány irodájának irányítása, a kuratórium üléseinek megszervezése, a testületi döntések gyakorlati megvalósulásának felügyelete. Korábban demokrácia-szakértőként dolgoztam az Amerikai Nagykövetség kolozsvári irodájában. 1994 és 1999 között a Soros Alapítvány civil társadalmi és interetnikai programjaiért feleltem, és szakkönyvtárának irányítójaként tevékenykedtem.

Főállásom mellett angol–magyar–román fordítóként, (szinkron)tolmácsként is dolgozom, de voltam informatikatanár az Unitárius Kollégiumban és angol nyelvoktató a Heltai Gáspár Alapítvány nyelviskolájában is.

2002 óta tagja vagyok az EKT-nak és a Főtanácsnak. 2008-tól az idei évig tagja voltam a Zsinatnak is. Több egyházi szakbizottság munkájában vettem részt (lelkészképesítő bizottság, fizetési bizottság, stratégiai bizottság, alaptörvény-bizottság stb.). Aktívan közreműködöm az Amerikai Unitárius Univerzalista Szövetséggel ápolt testvérprogramokban.

1996-ban nősültem, feleségem Kiss Judit újságíró, főszerkesztő. Gyermekeink, Ágnes Anna és Ilona Janka, a János Zsigmond Unitárius Kollégium diákjai.