Március 13–15. között kilencedik alkalommal szervez műemlékvédelmi konferenciát az Arcus Egyesület és az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány. A rendezvényt a Teleki Oktatási Központban tartják Szovátán, a konferencián való részvétel ingyenes.

További információkat a muemlekvedelemerdelyben@gmail.com címen, valamint a 0756051033 és 0740215010 telefonszámokon kérhetnek az érdeklődők.

 

A konferencia részletes programja:

Március 13., péntek

9.00 Megnyitó

9.20 Weisz Attila (művészettörténész, Művészeti Egyetem, Kolozsvár): Helyszíni kutatások a bonchidai református templomnál

9.40 Kovács Gergely (művészettörténész, MMA Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Budapest): Besztercei kőfelmérés – Töredékek a középkori plébániatemplom környezetéből

10.00 Szakács Béla Zsolt (művészettörténész, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest): Egy lappangó örökség: az erdélyi falikrónikák

10.20 Ileana Burnichioiu (művészettörténész, Gyulafehérvári Egyetem): Biserica reformată de la Noșlac. Cercetare de parament (A marosnagylaki református templom falkutatása)

10.40 Kovács Zsolt (művészettörténész, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A csombordi református templom. Építéstörténet és művészettörténeti értékei

11.20–11.40 Kávészünet

11.40 Letiția Cosnean Nistor (építész, V. Pârvan Régészeti Intézet, Bukarest): Reședințe nobiliare de secol XVII în Transilvania. Câteva repere privind identificarea funcționalității spațiilor interioare (XVII. századi erdélyi nemesi rezidenciák. Támpontok a belső térhasználat kérdésköréhez)

12.00 Várallyay Réka (művészettörténész, Sepsiszentgyörgy): Az istenek adta nyugalom – Főúri és fejedelmi reprezentáció a 16-17. századi regéci várban

12.20 Mihály Melinda (művészettörténész, Erdély Nemzeti Történeti Múzeum, Kolozsvár): Belmonostor utca 179. Adatok egy kolozsvári polgárház történetéhez

12.40 Benczédi Sándor (építész, Sepsiszentgyörgy), Csáki Árpád (történész, Kovászna Megyei Művelődési Igazgatóság, Sepsiszentgyörgy): Az oltszemi Mikó-kastély és falképei

13.20–14.20 Ebédszünet

14.20 Szabó Tekla (művészettörténész, Marosvásárhely): Új megvilágításban az őraljaboldogfalvi falképek

14.40 Jékely Zsombor (művészettörténész, Károlyi Gáspár Református Egyetem, Budapest): A szászbogácsi templom középkori falképei – előzetes észrevételek

15.00 Terdik Szilveszter (művészettörténész, Iparművészeti Múzeum, MTA-SzAGKHF Lendület Kutatócsoport, Budapest): Egy különös emlékcsoport Máramarosból: az ún. Troicák

15.20 Fehér János (művészettörténész, Barót): Joseph Mohr alias Szerecsen József brassói festő székelyföldi munkásságáról

16.00–16.20 Kávészünet

16.20 Marótzy Katalin, Halmos Balázs (építészek, Budapest Műszaki Egyetem): Igazfalva

16.40 Enyedi Anna Regina (művészettörténész, Nagykároly): Hermész neobarokk palotája – A nagykárolyi Kereskedelmi és Iparbank

17.00 Földi Imelga (doktorandusz, Babeș-Bolyai Tudományegyetem): „formája és kupolája Rachel sírjára emlékeztet” – A második aradi zsidó temető 1936-ban épült ravatalozója

17.20 Márton Ildikó (építész, Hargita Megyei Művelődési Igazgatóság, Csíkszereda): A Hargita Megyei Műemlékvédelmi Részleg

17.40 Jékely Zsombor: A szászbogácsi nyári egyetem. Filmvetítés

18.20–18.40 Kávészünet

18.40 Könyvbemutató: Sipos Dávid: Orgonáknak zengések. – A történelmi dési, széki és görgényi református
egyházmegyék orgonái (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2019) és Földi Imelga, Pál Emese, Székely Miklós (szerk.): „egy egészen új ornament előállítása”. Az egykori zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipari Szakiskola gipszminta- és kőfaragvány-gyűjteményének katalógusa (MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2019) kötetek bemutatója.

20.30 Vacsora

 

Március 14., szombat

9.00 Sófalvi András (régész, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely): Régészeti kutatások a vízaknai középkori plébániatemplomban, 2019

9.20 Demjén Andrea (régész, Erdély Nemzeti Történeti Múzeum, Kolozsvár): A nádasdaróci templom régészeti kutatása

9.40 Darvas Lóránt (régész, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda): A tarcsafalvi unitárius templom helyreállítását megelőző régészeti feltárások eredményei

10.00 Ziegler Ágnes (művészettörténész, Szász Evangélikus Egyház Gyűjteménye, Brassó), Tóth Boglárka (régész, DendroLab Anno Domini, Csíkszereda): Brassói történeti faszerkezetek dendrokronológiai vizsgálata

10.40–11.00 Kávészünet

11.00 Almássy Kornél (Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Budapest igazgatója): A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ közelmúltjának, valamint jövőbeli terveinek bemutatása

11.20 Kollár Tibor (Teleki László Alapítvány): “Kőfaragvány és freskó sorsok Erdélyben” – Szemelvények a Teleki László Alapítvány értékmentő munkájából

11.40 Furu Árpád (műszaki előadó, Unitárius Püspökség, Kolozsvár): Örökségvédelem az unitárius jubileumi év lendületében

12.00 Gergely Erzsébet (Házsongárd Alapítvány, Kolozsvár): Síremlékek restaurálása a kolozsvári Házsongárdi temetőben

12.20 Füsi Zsófia (Ágoston Sándor Alapítvány, Budapest): Az Ágoston Sándor Alapítvány értékmentő munkája

13.00–14.00 Ebédszünet

14.00 Emődi Tamás (építész, Nagyvárad): A nagyváradi római katolikus püspöki palota helyreállítása

14.20 Kiss Imola (művészettörténész, Szatmár Megyei Művelődési Igazgatóság, Szatmárnémeti), Pallai Béla (Nagypeleskei Parókia), Tóth Géza Ivor (építész, Szatmár Megyei Művelődési Igazgatóság, Szatmárnémeti): A nagypeleskei görögkatolikus
templom restaurálása

14.40 Kulcsár András (építész, Kolozsvár): Szatmárnémeti Iparosotthon felújitása (HU-RO finanszírozás előnyei és buktatói)

15.00 Lukács Jonathán (építész, Kolozsvár): Kolozsvár, Fürdő utca 20 felújítása (str. Iuliu Hossu 20, egy a nyolc státusvillából…)

15.40–16.00 Kávészünet

16.00 Köllő Miklós (építész, Gyergyószentmiklós): Örökség, közösség, identitás, kultúrtáj

16.20 Guttmann Szabolcs (építész, Kolozsvár): Tizenhárom év summázása Erdély, Partium és Bánság városrehabilitációs eredményeinek érzékenységéből ( 2007-2020, Nagyszeben, Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Nagybánya, Kolozsvár, Nagyvárad, Temesvár)

16.40 Makay Dorottya (tartószerkezeti tervezőmérnök, Kolozsvár): Az egyik szeme sír, a másik pedig nevet. Az elmúlt 4 esztendő műemléki beavatkozásai statikus szemmel

17.00 Máthé Zoltán (építész, Csíkszereda): Közelmúltbeli templomhelyreálítások tapasztalatai

17.20 Szilágyi-Bartha Zsuzsanna (építész, Kolozsvár): RestauráláSOKK

18.20 Kávészünet

18.30 Kerekasztal az erdélyi műemlékvédelem aktuális problémáiról

20.00 Könyvbemutató: Botár István: Havasok keblében rejtező szép Csík. A Csíki-medence középkori településtörténete
(Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2020) kötetet Fehér János mutatja be. P. Kovács Klára A Szamos menti új vár. Szamosújvár a 16-19. században (Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2019) kötetét Mikó Árpád méltatja.

21.00 Vacsora

 

Március 15., vasárnap

9.00 Olasz Gabriella (építész, UAIM, Nagyszeben): A történeti városközpontok épített öröksége rehabilitációjában megmutatkozó eltérő szempontok. Nagyszeben város példája

9.20 Tóth Zsuzsanna (könyvrestaurátor, Országos Széchényi Könyvtár): Hogyan kötötték be Nagylucsei Orbán Psaltériumát?

9.40 Ziegler Ágnes (művészettörténész, Szász Evangélikus Egyház Gyűjteménye, Brassó): Az oszmán török szőnyeg az erdélyi szászság reprezentációjában

10.00 Lángi József (falkép-restaurátor, Székesfehérvár): Falképrestaurátori kutatások Kárpátalján

10.40 Kávészünet

11.00 Sipos István-Márton (kőrestaurátor, Kolozsvár): A Kolozsvári Erdély Nemzeti Történeti Múzeum középkori kőtárában végzett restaurálási munkálatok

11.20 Pál Szidónia (restaurátor, Marosvásárhely): Neobarokk kovácsoltvas függőlámpa restaurálása

11.40 Orbán János(művészettörténész, Maros Megyei Múzeum), Pál Péter (falkép-restaurátor, Marosvásárhely): A marosvásárhelyi Teleki Téka dísztermének falképei. Beszámoló egy folyamatban levő restaurálásról

12.00 Kiss Lóránd (falkép-restaurátor, Marosvásárhely): A kolozsvári Szent Mihály templom fal- és falkép-kutatása, a falképek vizsgálata, beavatkozások. 2019-2020

12.20 Mihály Ferenc (farestaurátor, Szováta): A csíkzsögödi katolikus templom oltárainak restaurálása

13.00 A konferencia zárása