Július 7–21. között a vallásszabadság 450. évfordulója alkalmából Székelyderzsből indul útjára az erdélyi és magyarországi lovasok részvételével szervezett lovas emlékzarándoklat. A tizenhat lovasból és négy kísérőből álló zarándokcsapat útja során érinteni fogja a katolikus, evangélikus, református és unitárius felekezetek egy-egy jelentősebb gyülekezetét. A 450 kilométerre tervezett zarándoklat fő állomáshelyei: Bözöd, Marossárpatak, Mezőzáh, Torda, Szind, Mészkő, Székelykő, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Vízakna, Oltszakadát, Fogaras, Olthévíz és Székelyzsombor. A zarándoklat emlékjel-állítással ér véget Oklándon.