Az elmúlt napokban két egyházkörben is lelkészi értekezletre került sor.

Március 20-án, Székelykeresztúron a Székelykeresztúri Egyházkörben találkoztak. Az együttlét Liker Henrietta bibliamagyarázatával kezdődött. A beszélgetés további része a fiatalokra összpontosított, Magyari Zita elnök, ifjúsági és egyetemi lelkész, Farkas Ilka főtitkár és Lőrinczi Zsófia alelnök, teológiai hallgató tartott előadást  az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tevékenységeiről.

A hét második felében, március 23-án, Árkoson, a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör lelkészei találkoztak. Ez alkalommal Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész tartott bibliamagyarázatot, amit közös tervezés, beszélgetés követett.