Rotterdami Erasmus: Meglelted Spártád – politikai írások. ford. Ledán M. István – Petneházi Gábor. Lazi Kiadó, Szeged, 2019.
A kötet Erasmus magyarul (egy kivétellel) eddig meg nem jelent írásaiból közöl tematikus válogatást, részletes jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátva. Az 1514-1530 között, esszéisztikus stílusban írt, sokszor pamflet-jellegű szövegek bepillantást nyújtanak a 16. század eleji, meglehetősen zavaros európai nagypolitikába, illetve jól illusztrálják a kora újkori humanista nyilvánosság kritikai attitűdjét és erejét.

Helyszín: Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet, Díszterem
Kezdés: 2020. január 17., 17 óra

A könyvről beszélgetnek:
Balázs Mihály – irodalomtörténész
Lázár István – irodalomtörténész, a kötet kiadója és lektora
Ledán M. István – református lelkész, a kötet társfordítója
Petneházi Gábor – kötet szerkesztője és társfordítója

A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható. Az alkalomra mindenkit szeretettel várnak.