Iktatószám: 641/2023

 

 A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének, székhelyén

Esperesi Hivataloknak, székhelyükön

Egyházközségi Hivataloknak, székhelyükön

 

Tárgy: Körlevél egyetemi hallgatóknak a kolozsvári Egyetemi Bentlakásba való felvételéhez

 

Nagytiszteletű, tisztelendő és tisztelt címzettek!

 

Jelen körlevéllel pályázatot hirdetünk egyetemi hallgatók – lányok és fiúk – számára a kolozsvári Egyetemi Bentlakásba való felvételhez, a 2023-2024-es tanév idejére. Kérjük, hogy a felhívást juttassa el egyházközsége érdeklődő egyetemi hallgatóihoz.

 

A felvétel az itt elérhető űrlap és a mellékleteinek kiértékelése alapján történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a hiánytalanul kitöltött és mindkét melléklettel ellátott űrlapok minősülnek érvényes pályázatnak. A jelentkező köteles felelősséget vállalni az űrlapban közölt információk valódiságáért.

 

Jelentkezés esetén az űrlapot – a családi jövedelmekről szóló igazolásokkal és egy lelkészi ajánlással együtt – folyó év július 31-ig szükséges beküldeni.

 

Megjegyezzük: a bentlakási élet közösségi vonatkozásainak erősítése azt kívánja, hogy minden korábbi bentlakó új pályázatot nyújtson be, a fenti feltételeknek megfelelően.

 

A felmerülő kérdésekkel, kérjük írjanak az egyetemibentlakas@unitarius.org elektronikus postacímre.

 

Kolozsvár, 2023. június 16.

 

Atyafiságos üdvözlettel,

Kovács István, püspök