Konfirmáltak Mozgótábora

 1. július 15–21.

 

 1. A tábor célja

A konfirmáltak mozgótáborával hármas célt tűzünk magunk elé: a konfirmációi felkészítés, tehát a hitértés és hitélmény elmélyítését; az ifjúsági egyletekbe és a gyülekezeti életbe való betagolódás elősegítését; illetve a középfokú és felsőfokú iskolaválasztás tudatosabbá tételét.

 1. Megvalósulás formája

A tábor autóbuszos kirándulás, gyalogtúra és helyi tevékenységek váltakozása formájában valósul meg. Első délután és este Kolozsváron ismerkedés, összekovácsolódás, vacsora. Reggel az idő függvényében gyalogtúrára indulunk a Székelykőre vagy a Tordai-hasadékba. Útközben bográcsban főzünk és tanulunk. Torockóról a busz visszavisz Kolozsvárra, onnan indulunk szerda reggel Torda és Marosvásárhely érintésével Csehétfalvára. Csütörtököt és pénteket inkább helyi táborozásként éljük meg, sok érdekes és tanulságos tevékenységgel, beiktatva egy Székelykeresztúri iskolalátogatást, illetve sporttevékenységeket. Pénteken reggel újra útra kelünk, megnézzük a székelyderzsi világörökség-templomunkat, majd az udvarhelyi Septimiában fürdőzünk, aztán a Homoród mentén haladunk végig, hogy estefelére Nagyajtára érjünk. Itt töltjük a tábor hátralevő részét, sok meglepetéssel.

 1. Jelentkezés

A táborba kizárólag az idén konfirmáltak jelentkezhetnek, illetve olyan tavaly vagy tavalyelőtt konfirmáltak, akik még nem vettek részt a táborban. A jelentkezés az előleg befizetésével történik, a fiatalok a szülő általi bejelentés sorrendjében kerülnek fel a VEN előadó-tanácsosnál levő listára.

 1. Költség

A tábort a MUE támogatja, alkalomszerűen a Bethlen Gábor Alap. Ez teszi lehetővé, hogy az egyéni hozzájárulás személyenként csak 300 lej. Ebből 50 lejt vissza nem térítendő előlegként a helyi lelkészhez vagy a VEN tanácsoshoz, a másik felét a táborba érkezéskor lehet befizetni.

 1. Érkezés

Július 15-én, hétfőn 15 óráig Kolozsvárra kell megérkezni, a Püspökség/Kollégium előcsarnokába. A táborvezetők ott fogadják a táborozókat, akik megkapják a szobáikat, és 16 órakor már kezdődhet is a program.

 1. Hoznivaló

A tábor helyszínei részint jól felszerelt körülmények, részint ideiglenesen matracokkal berendezett szálláshelyek fogadják a táborozókat, de mindenütt megfelelő tisztálkodási és étkezési lehetőségekkel. A szokásos utazó személyi kellékek mellett, mint tisztálkodási eszközök, pizsama, egy hétre való nyári ruha stb., hozzunk magunkkal túracipőt, egy rend melegebb ruhát, kisebb méretű hátizsákot vagy tarisznyát gyalogtúrához és városnézéshez. Hálózsák vagy takaró szükséges. Legyen nálunk egy jegyzetfüzet és írószer is. Valamennyi zsebpénz is jól jön. És fürdőruha J

 

 1. Szükséges dokumentumok

Az egyházi táborba való érkezéshez két dokumentum szükséges, amit elég, ha az ifjak érkezéskor magukkal hoznak.

 1. Orvosi igazolás – amely igazolja, hogy az ifjú egészséges és alkalmas a tábori részvételre. Az orvosi igazolás kiállításának dátuma lehetőleg ne haladja meg a tábor kezdésétől visszafele számított 4 napot.
 2. Szülői nyilatkozat – román nyelven. Letölthető itt: https://drive.google.com/open?id=0B00zdtBwzGLcNW8wenF2MFJCNGc

 

 1. Hazamenetel

A fiatalok a nagyobb utazási csomópontokban felvehetőek a szülők által, ennek ütemezését a tábor utolsó napján közöljük, de telefonon folyamatában is lekövethető. Akiket Nagyajtáról visznek el, az istentisztelet után értük lehet jönni. Megállunk Segesváron, Balavásáron, Marosvásárhelyen, Aranyosgyéresen, Tordán és végállomásként Kolozsváron.

 

 1. Táborvezetők

A tábort 10 avatott, lelkészi jellegű felnőtt táborvezető irányítja.

 

 1. Kötelezvény

A tábor sikere a résztvevő fiatalok és a táborvezetők együttműködésének függvénye. Táborvezetőként mi mindent megteszünk, hogy az élményteli és gyarapodást jelentő együttlét megfelelő fegyelem mellett valósuljon meg. Nem vállalhatunk azonban felelősséget a fiatalok azon viselkedéséért és tetteiért, amellyel a velük ismertetett és számonkért tábori szabályzatot megsértik. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket erre emlékeztetve és ezt vállalva küldjék a táborba.

 

 1. Kapcsolat, infó

További részletekért forduljanak bizalommal Czire Szabolcshoz, az Egyház valláserkölcsi nevelési előadótanácsosához: cziresza(kukac)yahoo.com

Mindenkit szeretettel várunk!