Robert Lewis Eller-Isaacs 1951. november 7-én született Chicagóban. Idén július 23-án hunyt el Oregon államban.

Tagja volt a Szabadelvű Vallásos Fiataloknak, a Starr King School for the Ministry-n végezte teológiai tanulmányait 1975-ben, azóta lelkészként szolgált. 1979-ben vette feleségül Janne Ellert, akivel 1986 óta együtt végezték szolgálatukat.

Egy kisebb kaliforniai gyülekezetben kezdte a lelkészi szolgálatot, de 2 év után ő kérte, hogy mehessen Oakland városába, ahol tizenhét évi szolgálata alatt a huszonöt lelkes gyülekezet háromszáz lélek fölé emelkedett. 2000–2021 között a Minnesota állambeli St. Paul város Unity Church Unitarian gyülekezetében szolgált, ez a gyülekezet a homoródszentpéteri egyházközség testvérgyülekezete.

Az amerikai unitáriusokat szolgálta, mint elnökségi tag, az Unitárius Univerzalista lelkészszövetség elnöke, lelkészképesítő bizottság tagja, és sok speciális gyülekezetépítő programot dolgozott ki és valósított meg azokban a gyülekezetekben, amelyekben szolgált.

A St. Paul-i temetési szertartására szeptember 17-én, szombaton került sor, a szertartást a helyi átmeneti megbízatású senior lelkész Kathleen Rolenz vezette, beszédet mondott Wayne Arnason nyugdíjas lelkész.

Székely Kinga Réka