2021. augusztus 1-jén ünnepi istentiszteletre került sor a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközségben, ahol Kovács István püspök kibúcsúzó alkalma zajlott.