“Gondolkodásunk fejlődése érdekes és tanulságos történet. A zászlóvivők vallásalapítók, filozófusok, de olykor tudósok is voltak. Ez utóbbiak úttörői munkássága nagyon nehezen ment át az egyszerű emberek tudatába. Jó háromszáz év kellett ahhoz is, hogy elfogadjuk Kopernikusz felismerését: a Föld nem áll egy helyben. Hogy mikor és hogyan jutottak el ezek a gondolatok Erdélybe?”

Erre keresi a választ Miholcsa Gyula a „Megmozdul a Föld” című kétrészes dokumentumfilmje, amely többek közt bemutatja az oklándi unitárius templomban található kopernikuszi, heliocentrikus világképet ábrázoló  mennyezetkazettát is, hangsúlyozva az unitáriusok haladó gondolkodását.

 

Első rész:

 

Második rész: