Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök húsvéti pásztorlevelének hangzóanyaga:

„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kevés idő és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek és ti is élni fogtok.” (Jn 14,18–19)