Április 18–19-én Bukarestben is megszólalt a vallásszabadság egyetemes üzenete, erről számol be az Erdélyi Figyelő:

Unitáriusok Bukarestben