Tisztelendő egyházközségi vezetők! Kedves adományozó testvéreink!

 

A Magyar Unitárius Egyház főhatósága részéről adományozási felhívással fordulunk egyházközségeinkhez és minden adakozó szándékú személyhez. A gyűjtés célja a budapesti Ráday utcai kollégiumban keletkezett tűzeset áldozata családtagjainak megsegítése (különös tekintettel a négy kiskorú árvára) és a tűzkárok enyhítéséhez való általános hozzájárulás.

A 2019. január 23-i tűzeset nyomán egyházunk elnöksége szolidaritását fejezte ki a kollégiumot fenntartó Dunamelléki Református Egyházkerület iránt és elhatározta egy célirányos egyetemes egyházi gyűjtés meghirdetését.

Az egyházközségek és magánszemélyek által e célra szánt pénzadományokat 2019. március 18-ig kérjük eljuttatni az esperesi hivatalokba, illetve budapesti egyházkerületi hivatalba.

Kérdés esetén forduljanak Szabó László előadótanácsoshoz a következő elérhetőségeken: ekt@unitarius.org, +40721267596.

Kolozsvár–Budapest, 2019. február 1.

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége

 

fotó: Kalocsai Richárd