Tisztelendő egyházközségi vezetők! Kedves adományozók!

A Magyar Unitárius Egyház főhatósága és az Unitárius Nők Országos Szövetsége (UNOSZ) részéről adományozási felhívással fordulunk egyházközségeinkhez és minden adakozó szándékú személyhez. A gyűjtés célja az erdélyi és magyarországi unitárius nők konferencia-költségeihez való hozzájárulás.
Mint az már az egyházi eseménynaptárban is látható, idén Kolozsváron kerül sor az unitárius, unitárius-univerzalista és más felekezetű nők negyedik világtalálkozójára 2024. szeptember 5-8. között. Az esemény az International Convocation of Unitarian Universalist Women (ICUUW) és az UNOSZ közös szervezésében zajlik, partnerségben a Magyar Unitárius Egyházzal.
A neves meghívottakkal és jelentős nemzetközi részvétellel zajló konferenciára erdélyi unitárius nőket is várnak. A konferencia költségeinek egy főre eső része jelentős összeg, és a külföldi résztvevők többletköltséget vállalnak, míg az erdélyi és magyarországi résztvevők számára – nőszövetségünkkel egyeztetve – a főhatóság elhatározta egy célirányos perselyes egyházi gyűjtés meghirdetését.
Kérésünk az, hogy a nemzetközi nőnaphoz legközelebb eső vasárnapon, 2024. március 10-én, illetve anyák napján – 2024. május 5-én – az egyházközségek perselyes adományait ajánlják fel az említett célra.
Az egyházközségek – vagy magánszemélyek – által e célra szánt pénzadományokat 2024. július 1-ig kérjük banki átutalással a következő bankszámlaszámokra:

RO78 OTPV 2000 0034 8014 RO06 (RON)
RO23 OTPV 2000 0034 8014 HU01 (HUF)
RO73 OTPV 2000 0034 8014 EU01 (EUR)

Ez esetben a Beneficiar (kedvezményezett) résznél az Episcopia Unitariană-t kell feltüntetni, a megjegyzéseknél pedig azt kell írni, hogy „donație conferință”.
Kérdés esetén forduljanak Dr. Sándor Krisztina főgondnokhoz a következő elérhetőségeken: sandor.krisztina@unitarius.org, +40742023220.

Kolozsvár, 2024. március 7.

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége és az UNOSZ nevében, atyafiságos tisztelettel és köszönettel:

Kovács István s. k., püspök

Dr. Sándor Krisztina s. k., főgondnok
Dimény Csilla Júlia s. k., elnök