A jubileumi év rendezvényeinek keretében a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatala közösen a Haáz Rezső Múzeummal kiállításmegnyitót szervez május 5-én, 13:30 órától EGY AZ ISTEN – Fejezetek az erdélyi unitarizmus történetéből címmel.

A kiállítás megnyitójára a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban kerül sor, a kiállítást megelőzően a belvárosi templomban 9:00 órától nőszövetségi közgyűlésre, 11:00 órától ünnepi istentiszteletre kerül sor. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepi alkalomra!