„Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, kezemet fölemelve szent templomod felé.” (Zsolt 28,2)

Miközben a szomszédunkban zajló háború félelmetes árnyékként követi mindennapjainkat, kicsivel távolabb megmozdult a föld, és sok emberéletet követelt. Mint köztudott, 2023. február 6-án több pusztító földrengés rázta meg Törökország délkeleti és Szíria északi részét. A földmozgások eddig azonosított halálos áldozatainak száma félszázezres nagyságrendű.

A híradásokat követve visszavonhatatlanul lelkünkbe égtek az elmúlt napok megrázó képei a romokba dőlt épületekről, otthonokról, és a romok alá temetett életekről. Ebben a nehéz helyzetben egyik legfontosabb feladatunk imádkozni. A jó Istent keresve, egymásba kapaszkodva imádkozzunk tehát, osztozva szenvedő embertársaink mérhetetlen veszteségében és gyászában. Könyörögjünk erőért mindazoknak, akiknek kilátástalanná vált a jövőjük, akik elvesztették a reményt, és akiknek megrendült a hite. Imádkozzunk azokért, akik a túlélésért és az újrakezdésért küzdenek, valamint azokért is, akik mellettük állnak, és segítik a túlélőket.

Az imádkozás mellett együttérzésünket és segítő szándékunkat pénzsegélyek felajánlásával is kifejezhetjük. Egyházunk főhatósága és a Gondviselés Segélyszervezet részéről adományozásra kérjük fel az adakozó szándékú egyházközségeinket, tanintézeteinket, egyháztársadalmi és szakmai szervezeteinket, valamint magánszemélyeket. A gyűjtés célja a törökországi és szíriai földrengések károsultjainak segélyezése.

A pénzadományok felanlására az alábbi bankszámlaszámok állnak rendelkezésre. Az adományok banki utalványozásakor a kedvezményezett (románul: beneficiar) rovatba az Unitárius Püspökséget kell feltüntetni (Episcopia Unitariană), amelynek adónyilvántartási száma 4288322, a megjegyzések rovatba pedig ezt kell bevezetni (románul): Donație pentru victimele cutremurilor.

RO19 OTPV 2000 0034 8014 RO01 (RON)

RO23 OTPV 2000 0034 8014 HU01 (HUF)

RO73 OTPV 2000 0034 8014 EU01 (EUR)

A segélyezési folyamat kezdéseként a gyülekezetek már egy márciusi istentisztelet perselyes adományait is felajánlhatják erre a célra.

A jelenlegi helyzetben nem tudunk természetbeni adományokat gyűjteni, tekintettel azok célba juttatásának költségeire és bonyolultságára. Törökország romániai nagykövetsége a földrengéseket követő napokban gyűjtőhelyeket jelölt ki a természetbeni felajánlások átvételi helyszíneként, azonban ezek működtetését felfüggesztette. Figyelemmel követjük az illetékes külképviseletek, hatóságok és segélyszervezetek vonatkozó tájékoztatásait, s amennyiben érdemi változás áll be e téren, újabb körlevélben tájékoztatjuk egyháztársadalmunkat a természetbeni felajánlások tudnivalóiról.

A pénzadományozással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel forduljanak Barothi Brigitta püspöki titkárhoz a 0744856876-os telefonszámon vagy a barothi.brigitta@unitarius.org elektronikus postacímen.

Kolozsvár, 2023. február 17.

Atyafiságos tisztelettel és köszönettel:

Kovács István püspök s. k.

Farkas Emőd főgondnok s. k.

Szabó László, a Gondviselés Segélyszervezet elnöke s. k.