12.00–12.30Kezdőáhítat, a Zsinat megalakulása

12.30–12.40 – Szolgálati eskütételek

12.40–13.30 – Ünnepi megemlékezés és nyilatkozat az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi vallásügyi törvényalkotásának és a Magyar Unitárius Egyház fennállásának 450. évfordulóján

13.30–14.00 – Köszönetnyilvánítások, üdvözlőbeszédek

14.00–14.30 – Szünet

14.30–16.30Ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás

16.30A zsinati ülés bezárása