Mélységesen megdöbbent és elszomorít azoknak az tetteknek a sorozata, amelyek ehhez a háborúhoz vezettek, s amelyek következményeként nő a térségben és a világban is a békés együttélés megszűnésének veszélye.

Hisszük, hogy soha nem szabad fegyverrel keresni a választ az államok közötti biztonsági kérdésekre. Kifejezzük együttérzésünket a háború minden áldozata iránt, különösen azok iránt, akik a fegyveres konfliktus elől menekülnek, akiknek családjait kettészakította a háború.

Üdvözöljük többek között Lengyelország, Magyarország, Románia lépéseit, hogy megnyitották a határaikat a menekültek előtt, és humanitárius segélyben részesítik őket. Európa minden nemzetét arra buzdítjuk, hogy támogassák ezeket az országokat azon erőfeszítéseikben, hogy minél hatékonyabb megoldásokat találjanak a menekültválságra.

Aggódunk az ukrajnai emberek és a szomszédaik testi-lelki épségéért, hiszen nemcsak az ukrán népet, hanem a környező országok polgárainak békés együttélését veszélyezteti a Kelet-Európában felsorakozó katonai erő. Minden testvérfelekezetet, minden hitközösséget arra buzdítunk, hogy tegyenek erejük szerint a menekültválság enyhítéséért, hogy fogjanak össze ukrán felebarátainkért, hogy legyenek a kölcsönös tisztelet és az emberség példái e nehéz időkben.

Kívánjuk, hogy az Ukrajnai Ortodox Egyház, a Moszkvai Patriarchátus és a régió minden egyháza találja meg az erőt és a bátorságot, hogy a megbékélés és a gyógyulás útjait egyengesse. Őszintén reméljük, hogy az igazság és béke mihamarabb visszatér Ukrajnába és szomszédaiba.

Robert Ince,

IARF-elnök

London, 2022. február 27.