Jelen körlevéllel pályázatot hirdetünk egyetemi hallgatók – fiúk és leányok – számára a kolozsvári Egyetemi Bentlakásba való felvételhez, a 2022-2023-as tanév idejére.

A felvétel az itt elérhető űrlap és annak mellékletei kiértékelése alapján történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a hiánytalanul kitöltött és mindkét melléklettel ellátott űrlapok minősülnek érvényes pályázatnak. A jelentkező köteles felelősséget vállalni az űrlapba közölt információk valódiságáért. Kérjük, hogy a felhívást juttassa el egyházközsége érdeklődő egyetemi hallgatóihoz.

Jelentkezés esetén az űrlapot – a családi jövedelmekről szóló igazolásokkal és egy lelkészi ajánlással együtt – folyó év július 31-ig szükséges beküldeni.

Megjegyezzük: a bentlakási élet közösségi vonatkozásainak erősítése azt kívánja, hogy minden korábbi bentlakó új pályázatot nyújtson be, a fenti feltételeknek megfelelően.

Kolozsvár, 2022. július 5.

Atyafiságos üdvözlettel,

Kovács István, püspök