A Magyar Unitárius Egyház, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet és a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség szervezésében sorra kerülő 23. Dávid Ferenc-emlékzarándoklatra ebben az esztendőben – a járványügyi helyzetre való tekintettel – csak lelki értelemben, személyes részvétel nélkül kerül sor.

2021. november 21-én, vasárnap, erdélyi idő szerint 12:00 órától a Duna Televízióban megtekinthető lesz a dévai várban felvételezett istentisztelet, várjáték és püspöki köszöntő.

A szószéki szolgálatot Koppándi Zoltán és Júlia, dévai lelkészházaspár végzik, az énekvezér Kiss Erika, kolozsvári kántor lesz, az istentiszteleti alkalmat ifjúsági énekekkel színesíti az egyletes fiatalokból álló Last Minute zenekar. Várjátékot adnak elő a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának diákjai. Majd köszöntőt mond Kovács István püspök.

Pál apostol tanításával biztatunk mindenkit ezekben a megpróbáló időkben, és reméljük, hogy a következő esztendőben személyes részvételű zarándoklaton találkozhatunk Déva várában: A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. (Róm 12,12)