A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) nevében tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk kedves híveinket és minden érdeklődőt, a 2018. november 10-én tartandó 21. Dávid Ferenc-emlékzarándoklatra, Dévára.

Az ODFIE kreatív, fiatalos, elemekkel teszi emlékezetessé ezt a zarándoklatot. Kérjük, fogadják ezeket nyílt lélekkel és szeretettel. E fiatalos jelleget erősítik a János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium kórusainak énekszámai is.

Program:
13.00 – Nagytiszteletű Kovács István közügyigazgató úr imája. A zarándoklat gyalogos szakaszát megnyitó ima helyszíne a felvonó alatti tér, annak érdekében, hogy azok is részesei lehessenek, kik felvonóval szeretnének feljutni a várba.
14.00 – Istentisztelet. Lelkészek, teológiai hallgatók és világi egyletesek vezetésével.
15.00 – Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök úr köszöntő beszéde. További köszöntő beszédek.
15.20 – Gyertyagyújtás, valamint virágok és koszorúk elhelyezése az emlékcellánál.
15.30 – Levonulás a várból a dévai unitárius gyülekezet imaházába (Lucian Blaga utca 14. szám), valamint a dévai református gyülekezeti házba, Melite ház (imaházzal szemben.)

A zarándoklattal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók:

 Kérjük a zarándokokat, hogy egyházközségi, nőegyleti és/vagy ifjúsági egyleti zászlójukat hozzák magukkal Dévára. A zászlóvivők, a lehetőségek szerint, öltsenek magukra népviseletet. A zarándokok igyekezzenek időben felsorakozni a téren.

 A zarándoklatról az MTVA (Duna Televízió) felvételt készít, melyet november 25-én, déli 12 órától lehet megtekinteni a Duna Televízió adásában.

 Öltözzenek rétegesen, hozzanak magukkal vizet, és készüljenek fel arra, hogy fenn a várban nincs megfelelő lehetőség biológiai szükségletek végzésére.

 Minden zarándokot, a várból való levonulás után, szeretettel várunk egy csésze forró teára és süteményre.

 A zarándokok szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a Magna Curia-ban megtekinthető az unitarizmus múltját és jelenét bemutató kiállítás szombaton 10 és 18 óra között. A jelenleg múzeumként működő épület a várhegy alatti parkban helyezkedik el.

 Minden egyletes zarándok számára az utazási költségeket az ODFIE fedezi.

 A jubileumi évre való tekintettel a Gondviselés Segélyszervezet szeretné elősegíteni azt a célt, hogy a zarándoklat iránt érdeklődő hittestvéreink közül senki részvétele ne hiúsuljon meg egyéni anyagi lehetőségek híján. Ennek érdekében arra kérjük az egyházközségi vezetőket, hogy erről a célról és lehetőségről értesítsék a gyülekezetük szegényebb tagjait, és biztassák őket (is) a részvételre. Amennyiben az adott egyházközségnek és/vagy egyházkörnek anyagi lehetősége van ugyanennek a célnak a támogatására, tisztelettel kérjük, hogy járuljanak hozzá a szegényebb zarándokjelöltek költségeinek részleges fedezéséhez. Elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű személyek támogatására gondolunk: árvák, félárvák, fogyatékossággal élő személyek és kísérőik, szegénységi küszöb alatt élők*. (*A jelenlegi romániai viszonylatban azokra a személyekre vonatkozik, akik családjában az összjövedelem egy főre eső értéke 600 lejnél kevesebb.) A Gondviselés Segélyszervezet az unit.gondviseles@gmail.com címen október 31-ig várja a támogatási igények jelzését a következő adatok elküldésével: a rászoruló zarándokok neve, a közös utazás költségeinek személyenkénti egységára, a Segélyszervezettől igényelt hozzájárulás összege.

 

Kolozsvár, 2018.október 9.

Atyafiságos tisztelettel:

Bálint Benczédi Ferenc      püspök

Székely Kinga Réka            hitéleti és missziói előadó-tanácsos

Popa Ilona                            ODFIE elnöke