Iktatószám: 1285/2023. (XI. 9.)

Tárgy: pályázati hirdetés a MUE valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsosi munkakörének betöltésére

 

Pályázati felhívás

A Magyar Unitárius Egyház (a továbbiakban: MUE) Egyházi Képviselő Tanácsának Elnöksége pályázatot hirdet a MUE Főhatósági Hivatala valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsosi munkakörének betöltésére (részmunkaidős állás).

A valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsos feladatköreit és a munkakör jellegének meghatározását a mellékelt munkaköri leírás tartalmazza.

A munkáltató (MUE) a nyertes pályázóval határozott idejű, a 2024. január 1. – 2024. december 31. közötti időszakra szóló szerződést köt. A munkakör 2025. január 1-ét követő betöltéséről a MUE 2024 IV. negyedévében dönt.

A részmunkaidős állásra az unitárius egyházi valláserkölcsi-nevelési programok összeállításában és kivitelezésében, valamint egyházi ifjúsági és gyermektáborok szervezésében tapasztalattal bíró, unitárius felekezetű személyek jelentkezhetnek, lelkészek és világiak egyaránt. Az egyházi valláserkölcsi-neveléssel rokon szakterületeken való jártasság és az ezekkel kapcsolatos tudományágakban való képzettség előnyt jelent. A felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség kötelező feltétel.

A valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsos javadalmazását a MUE alkalmazottjainak fizetési rendszere határozza meg. A munkáltató (MUE) a valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsos részére a 2024. január 1. – 2024. december 31. időszakban nem biztosít szolgálati lakást.

A pályázóknak az ekt@unitarius.org elektronikus postcímre az alábbiakat kell beküldeniük: szakmai önéletrajz (legfeljebb 3000, azaz háromezer leütésnyi terjedelemben), a munkakör célkitűzéseinek egyéves megvalósításáról (2024) szóló elképzelés és cselekvési terv (legfeljebb 10000, azaz tízezer leütésnyi terjedelemben), a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél digitális másolata.

A pályázat beérkezésének határideje 2023. november 26., éjfél.

A pályázatok elbírálásával megbízott bizottság megszervezi az állásinterjúkat, majd javaslatot tesz a MUE részére, amelynek illetékes testülete várhatóan folyó év december 8-án hoz döntést.

További részletekről az ekt@unitarius.org címen vagy a 0040744779953 telefonszámon lehet érdeklődni.

Kolozsvár, 2023. november 9.

Az Egyházi Képviselő Tanács Elnöksége nevében:

Kovács István püspök s. k.                 Farkas Emőd főgondnok s. k.

A valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsosi állás munkaköri leírása

A valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsosnak a MUE Főhatósági Hivatalán belüli helyét és munkakörét az Egyházi Képviselő Tanács (EKT) határozza meg A Magyar Unitárius Egyház főhatósági szintű hivatalainak szerkezete és feladatkörei című jegyzékben.

 A munkakör jellege: heti 20 órában betöltött részmunkaidős állású, határozott idejű munkaviszony.

 Közvetlen felettes: a MUE Főhatósági Hivatalának vezetője.

 Közvetlen beosztottak: nincsenek.

 Jog- és hatáskör: egyeztetési és előkészítési hatáskör egyházi és egyházon kívüli partnerekkel a feladatkörét illető témákban.

 Kötelezettségvállalási jogkör: nem rendelkezik ezzel.

 A hivatali megbízatás feladatkörei:

A valláserkölcsi-nevelési (VEN)-programokhoz és az ifjúsági istentiszteletekhez szükséges szakmai segédanyagok biztosítása

Szakmai tanácsadás és képzések szervezése egyházközségi, egyházköri és egyetemes egyházi VEN-programok kivitelezéséhez

A MUE szervezésében megvalósuló egyházi gyermek- és ifjúsági táborok szervezésének irányítása

Együttműködés a táboroztatások tárgyi feltételeinek biztosításában

Táborvezető-képzők szervezése

Egyházközségi és egyházköri táborok főhatóság általi pályázati támogatásának lebonyolítása

Felnőttképzési tanfolyamok és más programok szervezése

Világi munkatársak vezetőképzésének elősegítése

Együttműködés a MUE Hitéleti, Misszió és Valláserkölcsi-nevelési Bizottságával

Együttműködés a MUE Teológiai és Szakképesítési Bizottságával

Célirányos adományszervezési tevékenység