Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége

Demeter Sándor Loránd elnök: 0744 557 659, unitariusderzs (kukac) gmail.com

Kiss Zsuzsanna titkár: 0742 610 640, zsutya (kukac) freemail.hu

Nagy Adél pénztáros: 0740 064 106, ngyadel (kukac) yahoo.com

 

Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége (ULOSZ) 1990-ben jött létre, működési szabályzata szerint megalakulása óta a következő célkitűzéseket követi:

  • az unitárius lelkészek és lelkészi oklevéllel rendelkező egyházi tevékenységet folytató személyek egységbe tömörítése az Unitárius Egyház eredményesebb szolgálata érdekében;
  • a lelkészek önképzésének és szakmai fejlődésének elősegítése, illetve megkövetelése;
  • a lelkészek érdekvédelme;
  • egyházi életünket és szolgálatunkat segítő sajtótermékek kiadásának elősegítése;
  • a lelkészi hivatástudat ébrentartása, a lelkészi szolgálat eredményesebbé tétele érdekében;
  • a lelkészek aktívabb bekapcsolása az egyházi életbe, képviselők általi betekintés és hatékony részvétel az egyházi vezetésben;
  • a lelkészek közötti jó kollegialitás elősegítése és az egymással szembeni tisztesség fölötti őrködés;
  • a hazai más felekezetek, illetve külföldi testvéregyházak lelkészszövetségeivel való kapcsolattartás és együttműködés elősegítése;
  • szociális gondoskodás a nehéz körülmények között élő lelkészek és családjuk megsegítése érdekében.

Az ULOSZ közel 20 éve különböző rendezvények, kiadványok, nyilatkozatok révén igyekezett a célkitűzéseknek megfelelni.

Az ULOSZ-nak évente három egyetemes rendezvénye van:

Munkaértekezlet – a húsvét utáni időszakban 2–3 napos rendezvény, melynek során szakmai előadásokra, kötetlen beszélgetésekre kerül sor. Két alkalommal Magyarországon tartottak munkaértekezletet: 2007-ben Vácon, 2008-ban pedig Tokodon.

Lelkészi konferencia – nyáron, az Egyházi Főtanács kezdete előtti időszakban szervezik, Kolozsváron. A Konferencia az ULOSZ legmagasabb döntéshozó testülete, de ugyanakkor újabb alkalom arra, hogy szakmai életünk közös kérdéseit megbeszéljük.

Lelkészi családok találkozója – az iskolakezdést megelőző hétvégén, Székelykeresztúron, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium vendégeiként találkoznak a lelkészi családok. A lelkészi család sajátos kérdéseiről, örömeiről, nehézségeiről beszélgetnek, színvonalas előadások és közös ima, éneklés, játékok egészítik ki a programot.

Az ULOSZ célkitűzései között szerepel az Unitárius Szószék című kiadvány megjelentetése, mely a lelkészi műhelymunka tükröződéseként jelentkezne. Sajnálatos módon különböző okok miatt a folyóirat megjelenése nem volt folytonos, de az ULOSZ igyekszik ezt a témakört újraéleszteni.

Az ULOSZ nem szándékszik minden áron az Erdélyi Unitárius Egyház vezetőségének ellenzéke lenni, de szeretné minél hatékonyabban megszólaltatni a lelkészi társadalom véleményét az egyházi élet minden területén felmerülő kérdésben, tekintettel arra, hogy e téren a lelkészek egyaránt szakavatottak és érintettek. Az ULOSZ képviselettel rendelkezik az Egyház végrehajtó szervében, az Egyházi Képviselő Tanácsban, és a közelmúltban részt vett az egyházi alaptörvény módosításának munkájában és a lelkészek fizetési rendszerének kidolgozásában.

Az ULOSZ mindenkor fontosnak tartotta a nehéz körülmények között élő vagy betegség, haláleset, természeti csapás miatt válságba kerülő lelkészek és lelkészi családok támogatását, mint az egymásra való odafigyelés, az egymás iránt vállalt felelősség megnyilatkozását.

Az ULOSZ mindenekelőtt úgy szeretne működni, mint egy család, mely biztonságot nyújt, védelmet ad, s lehetőséget teremt arra, hogy egymás gondjait, kérdéseit, kéréseit szeretettel és türelemmel meghallgassuk, megválaszoljuk, s közösen keressük a megoldásokat.

Az ULOSZ vezetősége a Választmány, melynek tagjai az elnök, a titkár, a pénztáros, valamint hat egyházköri képviselő. Az elnököt, a titkárt és a pénztárost a Lelkészi konferencia, a képviselőket az egyházkörök lelkészi közösségei választják.