A kolozsvári Unitárius Bölcsőde 2010 szeptemberén nyitotta meg kapuit. Az intézményben két bölcsődei csoport működik, amely csoportonként 15 gyerek befogadására alkalmas. A gyerekek képességeinek a fejlesztéséről, jólétéről és egészségéről két óvónő, egy bölcsődevezető, két dada, egy ápolónő és egy takarítónő gondoskodik.

Bölcsődénk nagy hangsúlyt fektet a már kisgyerekkorban kibontakozó egyéniség és az egyéni képességek feltárására és ezek fejlesztésére. A játékos nevelés és tanítás alapelvét valljuk.

Fontos számunkra a gyerekek érzelmi biztonsága, amelyet a napirend folyamatosságával, az egyes mozzanatok egymásra építésével, az új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatással érünk el. Ezek által könnyebb lesz az alkalmazkodás, a változások elfogadása. Bölcsődénkben napirenden van a játék, a mondókázás, a vers és mese. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek finom-motorikus képességeinek fejlesztésére, ezért mindennap különböző kézműves tevékenységet tartunk. Udvarunk viszonylag nagy teret biztosít a játszásra, ezért sokat tartózkodunk a szabadban. A gyerekek egészségének megőrzése érdekében, a tél közeledtével sószobába járunk.

Igyekszünk derűs, közvetlen légkört biztosítani, bevonni a szülőket a bölcsőde életébe, családias hangulatot teremteni. Próbálunk minnél több alkalmat megragadni a szülőkkel való, közös tevékenységekre, ilyen például a közös adventi koszorúkészítés, a farsangi mulatság, a húsvéti tojásfestés.

Kolozsvári Unitárius Bölcsőde
Vezető óvodapedagógus: Pethő Kinga
Honlap: http://ovoda.unitarius.org; unitariusbolcsode.wordpress.com