MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZKERÜLET

EGYHÁZKERÜLETI KÉPVISELŐK TANÁCSA, EGYHÁZKERÜLETI HIVATAL

Cím: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2–4.

Tel./fax: +36 1 311 2801, +36 1 311 3595

Püspöki helynök: Kászoni-Kövendi József: +36 70 573 8530, +36 30 468 9487, bue.kaszoni@gmail.com

Egyházkerületi főgondnok: Elekes Botond Áron: +36 1 311 2801

Egyházkerületi jegyző: dr. Szent-Iványi Ilona: +36 30 479 1855, ilona.szi@gmail.com

Egyházkerületi felügyelőgondnok: dr. Barabássy Sándor: +36 30 202 5628, barabassy.sandor@barabassy.hu

Egyházkerületi közügyigazgató: Máté Ernő: +36 30 282 1665, mateerno@yahoo.com

Egyházkerületi főszámvevő: Szekeres Piroska: szekeres.piroska@carandgas.hu

Sajátos munkakörű lelkész: Szabó Csengele: +36 70 576 7208, elegnecs@gmail.com

Gyakorló segédlelkész: Bardócz-Tódor András: +36 06 30 659 7788, andrysska@yahoo.com

 

BARTÓK BÉLA UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG (Budapest)

Lelkészi család: Léta Sándor és Erika

Cím: 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 3. szám

Tel., elektronikus posta: +36 1 217 6171, +36 30 562 5828, leta@unitarius.hu

Gondnok: Gergely Felicián: gfelician@t-online.hu

 

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészi család: Kászoni-Kövendi József és Mária

Cím: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2–4.

Tel., elektronikus posta: +36 1 311 3094, +36 70 573 8530, +36 30 468 9487, bue.kaszoni@gmail.com

Gondnok: Kaveczkiné dr. Farkas Katalin: +36-70-7788213, kaveczkine.katalin@gmail.com

 

DEBRECEN

Lelkészi család: Pap Gy. László és Margit

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 24.

Tel.: +36 52 216 285, +36 70 301 0566,

Elektronikus posta: papgylaszlo@gmail.com, muemedue@gmail.com

Honlap: http://papgylaszlo.wordpress.com, http://debreceniunitariusegyhazkozseg.wordpress.com

Gondnok: Csíki András: +36 30 932 2875, csikiandras1980@gmail.com

 

DÉL-DUNÁNTÚLI UNITÁRIUS SZÓRVÁNYEGYHÁZKÖZSÉG (Pécs)   

Lelkész: Máté Ernő

Cím: 7623 Pécs, Madách Imre u. 9/A, 11.

Tel., elektronikus posta: +36 30 282 1665, mateerno@yahoo.com

Gondnok: Bandi András

 

FÜZESGYARMAT

Lelkészi család: Balázsi László és Mária

Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 77.

Tel., elektronikus posta: +36 66 491 894, +36 30 364 0067, unitegyhazfgy@fuzestv.hu, balazsilaszlo@fuzestv.hu;

Gondnok: Kovácsné Czeglédi Mária Tünde: +36 66 490 479, +36 20 332 3417, kcmt73@gmail.com

Gyula és Környéke Szórványgyülekezet:

Cím: 5700 Gyula, Hétvezér tér 6. szám

Szórványgondnok: Kispálné Romvári Etelka: +36 66 466 586

 

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI UNITÁRIUS SZÓRVÁNYEGYHÁZKÖZSÉG (Győr)

Beszolgálásért felelős lelkész: Kászoni-Kövendi József

Tel., elektronikus posta: +36 1 311 3094, +36 70 573 8530, +36 30 468 9487, bue.kaszoni@gmail.com

Gondnok: Szabó Ildikó

 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Beszolgálásért felelős lelkész: Kászoni-Kövendi József

Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 16/a

Tel., elektronikus posta: +36 1 311 3094, +36 70 573 8530, +36 30 468 9487, bue.kaszoni@gmail.com

Gondnok: dr. Ravai Elek: +36 20 947 1745, drravaielek@invitel.hu

Szeged leányegyházközség

Gondnok: dr. Kiss Tibor János

Cím: 6726 Szeged, Átrium köz 7.

Tel.: +36 30 289 4434

Duna-Tisza Közi Szórványegyházközség

Gondnok: Balázs Mihály

Cím: 6000 Kecskemét, Brassói u. 6.

Tel.: +36 76 417 932

 

KOCSORD

Lelkészi család: Bartha Mária Zsuzsánna és Károly

Cím: 4751 Kocsord, Szent István krt. 30.

Tel., elektronikus posta: +40 744 351 767, barthazsuzsanna@yahoo.com

Gondnok: Jakab Gyula: +36 30 473 6022

 

ÉSZAK-MAGYAROSZÁGI UNITÁRIUS SZÓRVÁNYEGYHÁZKÖZSÉG (Miskolc)

Lelkészi család: Kriza János és Lakatos Csilla

Cím: 3532 Miskolc, Daru utca 27.

Tel., elektronikus posta: +36 20 223 8787, krizajan@gmail.com

 

PESTSZENTLŐRINC

Lelkész: dr. Szent-Iványi Ilona

Cím: 1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.

Tel., elektronikus posta: +36 30 479 1855, ilona.szi@gmail.com

Gondnok: Giba Ferenc: +36 30 319 6782