Lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon

Székhely: 537183 Lókod 10. szám, Harghita megye

Igazgató: Zakariás Klára, 0744 695 154, 0266 223 155

 

A lókodi ökumenikus öregotthon 1992-ben létesült, az egyházközség papilakjának épületében, Kiss Rozália, a kénosi unitárius lelkész feleségének vezetésével. Kezdetben tíz rászoruló idős ember talált itt menedékre. A Svájcban élő Gyarmathy György és felesége, Katalin közbenjárására sikerült többéves támogatásban részesíteni a lókodi intézetet, melyet a Jakab Lajos Alapítványon keresztül juttattak el a faluba. Ugyancsak a svájciak támogatásával 2000-re elkészült a korszerű új épületszárny, 24 fős befogadóképességgel.

Ez a lókodi otthon nemrég még az egyetlen ilyen jellegű szociális intézmény volt Székelyudvarhely környékén. A személyzet a helybéliekből tevődik össze, munkát biztosítva ezáltal többeknek a környékből. Az ápolónők képzésüket Nagyszebenben kapták, de néhányan közülük a budapesti Sarepta Evangélikus otthonban is járhattak tapasztalatcserén. A svájci johanniták jóakarata révén sikerült egy magánalapítványtól támogatást szerezni a további építkezéshez, így 2007 májusában sor kerülhetett a 24 új helyet nyújtó „johannita szárny” avató ünnepségére.
Az öregotthon hétköznapjaiba társas foglalkozások, bibliaórák, havonta külső látogatók (többnyire unitárius nőszövetségi csoportok), önképzőköri munka, néha egy-egy kisebb kirándulás visznek változatosságot. Vasárnaponként havonta kétszer unitárius, egy alkalommal református istentisztelet van, az egyházi ünnepek alkalmával pedig katolikus misét is tartanak.

Lókod Székelyudvarhelytől Barót irányába autóval közel félórára található. A kétszintes épületben jelenleg 43-an laknak.

http://www.lokodioregotthon.ro